ของเหลว​และ​สาร​หล่อลื่น

ระบบ​ปรับอากาศ — ข้อมูลจำเพาะ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ใน​รถ​จะ​ใช้​น้ำยา​ทำ​ความเย็น R1234yf หรือ R134a โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ตลาด ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ชนิด​ของ​น้ำยา​ทำ​ความ​เย็น​ที่​ใช้​ใน​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ของ​รถ​จะ​พิมพ์​อยู่​บน​รูป​ลอก​ที่​ติด​ไว้​ที่​ด้าน​ใน​ของ​ฝา​กระโปรงหน้า

เกรด​และ​ปริมาณ​ของ​น้ำยา​และ​สาร​หล่อ​ลื่น​ที่​กำหนด​ไว้​ใน​ระบบ​ปรับ​อากาศ​สามารถ​ดู​ได้​จาก​ตาราง​ด้านล่างนี้

รูปลอก A/C

รูป​ลอกสำหรับ R134a

P5-1507-Decal air conditioning

รูป​ลอกสำหรับ R1234yf

P5-1507-Decal air conditioning R1234yf

คำอธิบายสัญลักษณ์ R1234yf

สัญลักษณ์

ความหมาย

P5-1507-Symbol caution

ข้อ​ควรระวัง

P5-1507-Symbol A/C-system

ระบบ​ปรับ​อากาศ​แบบเคลื่อนที่ (MAC)

P5-1507-Symbol Lubricant type A/C-system

ชนิด​ของ​สาร​หล่อลื่น

P5-1507-Symbol Technician type A/C-system

จำเป็นต้อง​ใช้​ช่าง​เทคนิค​ที่​ผ่าน​การ​ฝึกอบรม​และ​ได้​รับรอง​แล้ว​ใน​การ​ให้บริการ​ระบบ​เครื่องปรับอากาศ​แบบเคลื่อนที่ (MAC)

P5-1507-Symbol Flammable refrigerant

น้ำยา​ทำ​ความ​เย็น​สามารถ​ติด​ไฟได้

สาร​ทำ​ความเย็น

รถ​ที่​ใช้​น้ำยา​ทำ​ความเย็น R134a

น้ำหนัก

เกรด​ที่กำหนด

700 กรัม

R134a

คำเตือน

ระบบ​ปรับ​อากาศ​จะ​มี​สาร​ทำ​ความเย็น R134a แบบ​ปรับ​ความ​ดันแล้ว ระบบ​นี้​ต้อง​ได้รับ​การ​บริการ​และ​ซ่อมแซม​จาก​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​แล้วเท่านั้น

รถ​ที่​ใช้​น้ำยา​ทำ​ความเย็น R1234yf

น้ำหนัก

เกรด​ที่กำหนด

650 กรัม

R1234yf

คำเตือน

ระบบ​ปรับ​อากาศ​จะ​มี​น้ำยา​ทำ​ความเย็น R1234yf ที่​มี​ความดัน ตาม SAE J2845 (การ​ฝึกอบรม​ช่าง​เทคนิค​สำหรับ​การ​บริการ​ที่​ปลอดภัย​และ​การ​จำกัด​การ​ใช้​น้ำยา​ทำ​ความ​เย็น​ใน​ระบบ​ปรับ​อากาศ​แบบเคลื่อนที่) การ​บริการ​และ​การ​ซ่อม​ระบบ​น้ำยา​ทำ​ความ​เย็น​จะต้อง​ดำเนินการ​โดย​ช่าง​เทคนิค​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​และ​ผ่าน​การ​ฝึกอบรม​แล้ว​เท่านั้น เพื่อให้​แน่ใจ​ได้​ถึง​ความ​ปลอดภัย​ของระบบ

น้ำมันคอมเพรสเซอร์

ปริมาณ

เกรด​ที่กำหนด

60 มล.

PAG SP-A2

คอยล์เย็น

สำคัญ

ห้าม​ซ่อม​คอยล์​เย็น​ของ​ระบบ​ปรับ​อากาศ หรือ​เปลี่ยน​โดย​ใช้​คอยล์​เย็น​ที่​ใช้​แล้ว​อย่างเด็ดขาด คอยล์​เย็น​ชุด​ใหม่​จะต้อง​ได้รับ​การ​รับรอง​และ​ติด​ป้ายตาม SAE J2842


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่