ของเหลว​และ​สาร​หล่อลื่น

ถัง​น้ำมันเชื้อเพลิง - ปริมาตร

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ปริมาตร​ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​รับรอง​สำหรับ​เครื่องยนต์​แต่​ละ​ชนิด​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

เครื่องยนต์

ความจุ (ลิตร)

AWD

ประมาณ 60

เครื่องยนต์อื่นๆ

ประมาณ 55


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่