ของเหลว​และ​สาร​หล่อลื่น

ที่​เติม​น้ำ​ล้างกระจก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​ใช้​สำหรับ​การ​ทำ​ความ​สะอาด​ไฟ​หน้า รวมถึง​กระจก​หน้า​และ​กระจกหลัง เมื่อ​อุณหภูมิ​อยู่​ภายใต้​จุด​เยือก​แข็ง​จะต้อง​ใช้​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​ที่​มี​สาร​ป้องกัน​การแข็งตัว

P5-1617 S90 V90-Refiling washer fluid

การ​เติม​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​ทำ​ได้​โดย​การ​เติม​ที่​ถัง​เก็บ​ซึ่ง​มี​ฝา​สีฟ้า

บันทึก

เมื่อ​น้ำยา​ล้าง​กระจก​เหลืออยู่​ใน​ถัง​เก็บ​น้ำยาประมาณ 1 ลิตร ข้อความ Washer fluidLevel low, refill จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ พร้อม​กับสัญลักษณ์

เกรด​ที่กำหนด: น้ำ​ล้าง​กระจกที่ Volvo แนะนำ โดย​มี​สาร​ป้องกัน​การ​แข็งตัว​ในช่วง​ฤดู​หนาว​ใน​ระหว่าง​ช่วง​ฤดู​หนาว​และ​อุณหภูมิ​ต่ำ​กว่า​จุด​เยือกแข็ง

สำคัญ

ใช้​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​ของ​ของ​วอล​โว่​หรือ​เทียบเท่า​ซึ่ง​มีค่า pH ระหว่าง 6 ถึง 8 เมื่อ​ทำ​ให้​เจือ​จางแล้ว (เช่น​การ​ผสม​กับ​น้ำ​สะอาด​ในอัตราส่วน 1:1 เป็นต้น)

สำคัญ

ใช้​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​ที่​มี​สาร​ป้องกัน​การ​เป็น​น้ำแข็ง​เมื่อ​อุณหภูมิ​ต่ำ​กว่า​จุด​เยือก​แข็ง เพื่อ​ไม่ให้​ของเหลว​ในปั๊ม​, ถัง​พัก และ​ท่อ​อ่อน​ต่างๆ กลายเป็นน้ำแข็ง

ปริมาณ:

  • รถที่มีระบบ​ฉีด​ล้าง​ไฟหน้า: 5.5 ลิตร
  • รถที่​ไม่มีระบบ​ฉีด​ล้าง​ไฟหน้า: 3.5 ลิตร

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่