เครื่อง​เล่นสื่อ

การใช้ Apple CarPlay*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใน​การใช้ Apple CarPlay จะต้อง​เปิด​ใช้​งาน​การ​ควบคุม​ด้วย​เสียงโดย Siri บน​โทรศัพท์​ของ​ท่านก่อน

Video thumbnail

การเชื่อมต่อ iPhone เข้ากับ Apple CarPlay

บันทึก

Apple CarPlay สามารถ​ใช้​งาน​ได้​เมื่อ​ยกเลิก​การ​ทำงานของ Bluetooth แล้วเท่านั้น ดังนั้น โทรศัพท์​หรือ​เครื่อง​เล่น​สื่อข้อมูล​ที่​เชื่อมต่อ​กับ​รถผ่าน Bluetooth จะ​ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้เมื่อ CarPlay ทำงานอยู่ และ​จะต้อง​ใช้​แหล่ง​อินเทอร์เน็ต​แหล่ง​อื่น​ใน​การ​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต​สำหรับ​แอพ​ต่างๆ ของรถ ใช้ Wi-Fi หรือ​โมเด็ม​แบบ​รวม​ใน​ตัว​ของรถ*

เชื่อมต่อ iPhone เข้า​กับ​ช่องเสียบ USB ใน​กรณี​ที่​มี​ช่องเสียบ USB สอง​ช่อง จะต้อง​ใช้​ช่อง​ที่​มี​กรอบ​สี​ขาว​อยู่​รอบ​ช่องเสียบ

อ่าน​ข้อมูล​ใน​ข้อความ​ที่​แสดง​ขึ้น แล้ว​แตะที่ OK

แตะที่ Apple CarPlay ใน​มุมมองแอพ

อ่าน​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​แล้ว​แตะที่ Accept เพื่อเชื่อมต่อ

มุมมองย่อย Apple CarPlay จะ​เปิด​ขึ้น และ​แอพ​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกัน​ได้​จะ​แสดงขึ้น

แตะ​ที่​แอพ​ที่ต้องการ

แอพ​จะ​เริ่มทำงาน

การ​เริ่มทำงาน Apple CarPlay

Apple CarPlay จะ​เริ่ม​ทำงาน​ต่อไปนี้ หลังจาก​ที่เชื่อมต่อ iPhone แล้วเท่านั้น

เชื่อมต่อ iPhone เข้า​กับ​ช่องเสียบ USB ใน​กรณี​ที่​มี​ช่องเสียบ USB สอง​ช่อง จะต้อง​ใช้​ช่อง​ที่​มี​กรอบ​สี​ขาว​อยู่​รอบ​ช่องเสียบ

ถ้า​เลือก​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​การ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติไว้ - มุมมอง​ย่อย​ที่มี Apple CarPlay จะ​เปิด​ขึ้น และ​แอพ​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกัน​ได้​จะ​แสดงขึ้น

ถ้า​มุมมอง​ย่อย​ที่มี Apple CarPlay ไม่​เปิด​ขึ้น ให้​แตะที่ Apple CarPlay ใน​มุมมองแอพ

มุมมองย่อย Apple CarPlay จะ​เปิด​ขึ้น และ​แอพ​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกัน​ได้​จะ​แสดงขึ้น

แตะ​ที่​แอพ​ที่ต้องการ

แอพ​จะ​เริ่มทำงาน

ถ้า​มี​แอ​พอื่น​ใน​มุมมอง​ย่อย​มุมมอง​เดียวกัน​ทำงาน​อยู่แล้ว Apple CarPlay จะ​ทำงาน​ในเบื้องหลัง ใน​การแสดง Apple CarPlay ใน​มุมมอง​ย่อย​อีกครั้ง - แตะ​ที่​ไอคอน Apple CarPlay ใน​มุมมองแอพ

สลับ​เปลี่ยน​การ​เชื่อมต่อระหว่าง Apple CarPlay กับ iPod

Apple CarPlay กับ iPod

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

กด CommunicationApple CarPlay

ยกเลิก​การ​เลือก​กล่อง​กา​เครื่องหมาย​สำหรับ​อุปกรณ์ของ Apple ที่​ไม่​ต้องการ​ให้​เริ่ม​การ​ทำงานของ Apple CarPlay โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​เชื่อมต่อสาย USB

ถอด​สาย​และ​ต่อ​สายอุปกรณ์ Apple ออกจาก/เข้า​กับ​ช่องเสียบ USB

เปิดแอพ iPod จาก​มุมมองแอพ

iPod กับ Apple CarPlay

แตะที่ Apple CarPlay ใน​มุมมองแอพ

อ่าน​ข้อมูล​ใน​ข้อความ​ที่​แสดง​ขึ้น แล้ว​แตะที่ OK

ถอด​สาย​และ​ต่อ​สายอุปกรณ์ Apple ออกจาก/เข้า​กับ​ช่องเสียบ USB

มุมมองย่อย Apple CarPlay จะ​เปิด​ขึ้น และ​แอพ​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกัน​ได้​จะ​แสดงขึ้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่