ฟังก์ชั่น​เมื่อ​รถออนไลน์

การ​จอง​เวลา​เข้า​รับ​บริการ​และ​การซ่อม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

จัดการ​ข้อมูล​การ​เข้า​รับบริการ​, การ​ซ่อม และ​การ​จอง​เวลา​โดยตรง​จาก​รถ​แบบ​ออนไลน์​ของท่าน

ข้อมูล​จะ​มี​การ​จัดการ​ในแอพ Car status ซึ่ง​จะ​ถูก​เปิด​จาก​มุมมอง​แอพ​ใน​จอแสดงผลส่วนกลาง

Video thumbnail

บริการ​นี้​จะ​มี​ให้​สำหรับ​บาง​ประเทศ ซึ่ง​เป็น​วิธีการ​ที่​สะดวก​ใน​การ​จอง​เพื่อ​นำ​รถ​เข้า​ศูนย์บริการ​ล่วงหน้า​โดยตรง​จาก​รถ​ของ​ท่าน ข้อมูล​ของ​รถ​จะ​ส่งไป​ยัง​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​ท่าน ซึ่ง​สามารถ​เตรียมการ​สำหรับ​การ​นำ​รถ​เข้า​ศูนย์บริการ ตัวแทน​จำหน่าย​จะ​ติดต่อ​กลับไป​หา​ท่าน​พร้อม​กับ​คำแนะนำ​ใน​การ​จอง สำหรับ​บาง​ประเทศ ระบบ​จะแจ้ง​เตือน​ท่าน​เมื่อ​ใกล้​ถึง​เวลา​การ​นัด​หมาย​ตาม​ตารางเวลา และ​ระบบ​การ​นำทาง ใช้กับ Sensus Navigation* ยัง​สามารถ​แนะนำ​เส้นทาง​ไป​ยัง​ศูนย์บริการ​ให้กับ​ท่าน​เมื่อ​ถึง​กำหนดเวลา​อีกด้วย นอกจากนี้​ท่าน​ยัง​มี​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​ท่าน​ที่​สามารถ​เข้า​ใช้​บริการ​ภายใน​รถ และ​สามารถ​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​ท่าน​ได้ตลอดเวลา

ก่อนที่​จะ​สามารถ​ใช้​บริการได้

Volvo ID

 • การสร้าง Volvo ID โปรด​ดู​ที่ส่วน "Volvo ID"
 • ลงทะเบียน Volvo ID สำหรับ​รถ​ของ​ท่าน โปรด​ดู​ที่ส่วน "Volvo ID" หาก​ท่านมี Volvo ID อยู่​แล้ว ให้​ใช้​ที่​อยู่​อี​เมล​เดียวกับ​ที่​ท่าน​ใช้​เมื่อสร้าง Volvo ID

การ​เปลี่ยนแปลง​ที่​อยู่​สำหรับ​การติดต่อ

หาก​ท่าน​ต้องการ​เปลี่ยน​ที่​อยู่​อี​เมล​เป็น​ที่​อยู่​อี​เมล​ใหม่ ท่าน​สามารถ​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​วอลโว่

การ​เลือก​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​วอลโว่

เลือก​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​วอล​โว่​ที่​ท่าน​ต้องการ​ติดต่อ​เพื่อ​เข้า​รับ​บริการ​และ​ซ่อมแซม​โดย​ไปที่ www.volvocars.com และ​นำ​ทาง​ไปที่ My Volvo

เงื่อนไข​สำหรับ​การ​จอง​เวลา​เข้า​รับ​บริการ​จากรถ

เพื่อให้​รถ​สามารถ​ส่ง​และ​รับ​ข้อมูล​การ​จอง​เวลา​ได้ รถ​จะต้อง​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต โปรด​ดู​ที่ส่วน "รถยนต์ออนไลน์"

การ​ใช้บริการ

เมื่อ​ถึง​กำหนดเวลา​ใน​การ​เข้า​รับ​บริการ และ​ใน​บาง​กรณี เมื่อ​รถ​จำเป็นต้อง​ได้รับ​การ​ซ่อม จะ​มี​ข้อความ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ และ​ที่​ด้านบน​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง ข้อมูล​การ​บริการ​จะ​กำหนด​โดย​ระยะเวลา​ที่​ใช้​งาน ชั่วโมง​การ​ทำงาน​ของ​เครื่องยนต์ หรือ​ระยะทางการ​ขับ​ขี่​หลังจาก​การ​เข้า​รับ​บริการ​ครั้งล่าสุด

ท่าน​ยัง​สามารถ​จอง​เวลา​การ​เข้า​ศูนย์บริการ​ใน​ภายหลัง​ผ่าน​ทาง​พอร์​ทัล​ของ​เจ้าของรถ My Volvo ได้​อีกด้วย เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​ท่าน​มี​ข้อมูล​ล่าสุด​เกี่ยวกับ​รถ​ของ​ท่าน ท่าน​สามารถ​ส่ง​ข้อมูล​รถยนต์​ได้ โปรด​ดู​ในส่วน "การ​ส่ง​ข้อมูลรถยนต์​" ที่ด้านล่าง

การ​จอง​เวลา​เข้า​รับ​บริการ​หรือ​การซ่อม

กรอก​ข้อมูล​ใน​คำ​ขอ​นัด​หมาย​เมื่อ​ต้องการ หรือ​เมื่อ​มี​ข้อความ​ที่​ระบุ​ถึง​ความ​จำเป็น​ใน​การ​เข้า​รับ​บริการ​หรือ​การ​ซ่อม​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ และ​ที่​ด้านบน​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

การ​กรอก​ข้อมูล​และ​การ​ส่ง​คำ​ขอ​การ​นัดหมาย

P5-1507 ICON_APP_SCREEN_CAR_INFO

เปิดแอพ Car status จาก​มุมมอง​แอ​พบน​จอแสดงผลส่วนกลาง

กดปุ่ม Appointments

กดปุ่ม Request appoint.

ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​มี​การ​กรอกข้อมูล Volvo ID อย่างถูกต้อง

ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​มี​การ​กรอกข้อมูล Workshop ที่ต้องการ

กรอก​ข้อมูล​สำหรับ​ศูนย์บริการ​ในฟิลด์ Tap to write information to the workshop ตัวอย่างเช่น หาก​ท่าน​ต้องการ​ให้​ดำเนินการ​สิ่ง​ใด​ระหว่าง​การ​นำ​รถ​เข้า​ศูนย์บริการ หรือ​ข้อมูล​สำคัญ​อื่นๆ สำหรับ​ศูนย์บริการ​ของท่าน

P5-1507 img_hmc_mic

หรือ​กด​ปุ่ม​แล้ว​พูดข้อมูล ซึ่ง​ข้อมูล​จะ​ถูก​ป้อน​ลง​ไป​ใน​ช่อง​ข้อมูล​ใน​คำ​ขอ​การ​นัด​หมาย​ของท่าน

กดปุ่ม Send appointment request

ท่าน​จะ​ได้รับ​ข้อเสนอ​ของ​การ​นัด​หมาย​ส่งไป​ที่​รถ​ของ​ท่าน​ภายใน​สอง​สามวัน กรอบ​ระยะเวลา​นี้​อาจ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​แต่​ละประเทศ ท่าน​ยัง​ได้รับ​ข้อมูล​เดียวกัน​ทาง​อี​เมล และ​เมื่อ​ท่าน​เยี่ยมชม My Volvo

ใน​ตลาด​บาง​ตลาด ทันที​ที่​ท่าน​ส่ง​การ​ร้อง​ขอ​การ​นัด​หมาย ข้อความ​จำเป็นต้อง​นำ​รถ​เข้า​รับ​การ​ตรวจ​ซ่อม​จะ​หายไป​จาก​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

กดปุ่ม Cancel request เพื่อ​ยกเลิก​คำ​ขอ​ของท่าน

คำ​ขอ​การ​นัด​หมาย​จะ​มี​ข้อมูล​ของ​รถ​เมื่อ​ส่ง​จาก​รถ​ของ​ท่าน​ไป​ยัง​ศูนย์บริการ​ผ่าน​การ​เชื่อมต่อ​ทางอินเทอร์เน็ต ข้อมูล​จะ​ช่วย​อำนวย​ความ​สะดวก​ใน​การ​วางแผน​สำหรับศูนย์บริการ

การ​ยอมรับ​ข้อเสนอ​การ​นัดหมาย

รถ​จะ​ได้รับ​ข้อเสนอ​การ​นัด​หมาย​ผ่าน​ทางการ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของ​ท่าน​เมื่อ​มี​การ​ส่งกลับมา เมื่อ​รถ​ได้รับ​ข้อเสนอ​การ​นัด​หมาย ข้อความ​จะ​แสดง​ขึ้น​ที่​ด้านบน​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

แตะ​ที่ข้อความ

ถ้า​ท่าน​ยอมรับ​การ​จอง​เวลา​ที่​เสนอ ให้​กดปุ่ม Accept ไม่เช่นนั้น​แล้ว ให้กด Send new proposal หรือ Decline

เมื่อ​ยอมรับ​ข้อเสนอ​การ​นัด​หมาย​แล้ว การ​ตอบ​กลับ​จะ​ถูก​ส่งไป​ยัง​ศูนย์บริการ​ผ่าน​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของท่าน

การ​ส่ง​ข้อมูลรถยนต์

ท่าน​สามารถ​ส่ง​ข้อมูล​ของ​รถ​ได้​ตลอดเวลา​จาก​รถ​ของ​ท่าน เช่น หาก​ท่าน​จอง​เวลา​การ​นำ​รถ​เข้า​ศูนย์บริการ​โดยตรง​ผ่านทาง พอร์​ทัล​เจ้าของรถ My Volvo และ​จะ​ช่วย​ให้​ข้อมูล​เบื้องต้น​ที่​ถูกต้อง​กับ​ศูนย์บริการ​ของ​ท่านด้วย

ข้อมูล​รถยนต์​ที่​ส่ง​จะ​เป็น​ข้อมูล​ที่​บันทึก​ไว้ล่าสุด (เมื่อ​รถ​ทำงาน​ครั้งล่าสุด)

P5-1507 ICON_APP_SCREEN_CAR_INFO

เปิดแอพ Car status จาก​มุมมอง​แอ​พบน​จอแสดงผลส่วนกลาง

กดปุ่ม Appointments

กดปุ่ม Send car data

ข้อความ​ที่​ระบุ​ว่า​กำลัง​ส่ง​ข้อมูล​ของ​รถ​จะ​แสดง​ขึ้น​ที่​ด้านบน​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง ท่าน​สามารถ​ยกเลิก​การ​ส่ง​ข้อมูล​โดย​การ​แตะที่ X ใน​ตัว​แสดง​การดำเนินการ

ข้อมูล​ของ​รถ​จะ​ถูก​ส่งผ่าน​ทางการ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของท่าน

โปรด​ดู​ข้อมูลศูนย์บริการ

P5-1507 ICON_APP_SCREEN_CAR_INFO

เปิดแอพ Car status จาก​มุมมอง​แอ​พบน​จอแสดงผลส่วนกลาง

กดปุ่ม Appointments

กดปุ่ม Workshop information

หน้าต่าง​ผุด​ขึ้น​ที่​มี​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​ท่าน​จะ​เปิดขึ้น

ถ้า​ท่าน​ต้องการ ท่าน​สามารถ​โทรศัพท์​ติดต่อ​กับ​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​ท่าน​ได้ หรือ​แตะ​ที่​ที่​อยู่​หรือพิกัด GPS เพื่อ​เริ่ม​การ​นำ​ทาง​ไป​ยัง​ศูนย์บริการ​ของท่านใช้กับ Sensus Navigation*

ข้อมูล​การ​จอง​เวลา​และ​ข้อมูลรถยนต์

เมื่อ​ท่าน​ตัดสินใจ​ที่​จะ​จอง​เวลา​เข้า​รับ​บริการ หรือ​ส่ง​ข้อมูล​จาก​รถ​ของ​ท่าน ระบบ​จะ​ส่ง​ข้อมูล​การ​จอง และ​ข้อมูล​ของ​รถ​ผ่าน​ทางการ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของท่าน ข้อมูล​ของ​รถ​ทำ​ให้​ศูนย์บริการ​ของ​ท่าน​สามารถ​วาง​แผนการ​นำ​รถ​เข้า​รับ​บริการ​ครั้ง​ถัดไป​ของ​ท่าน​ได้​ง่ายขึ้น

ข้อมูล​รถ​จะ​ประกอบด้วย​ข้อมูล​ใน​พื้นที่ต่อไปนี้:

 • ข้อกำหนด​ใน​การ​เข้า​รับบริการ
 • ระยะเวลา​ตั้งแต่​การ​เข้า​รับ​บริการ​ครั้งล่าสุด
 • สถานะการทำงาน
 • ระดับ​ของเหลวต่างๆ
 • ค่า​ของ​มาตรวัด
 • หมายเลข​ตัวถังรถ (VIN

  หมายเลข​ตัวถังรถ

  )
 • เวอร์​ชั่น​ซอฟต์แวร์​ของรถ
 • ข้อมูล​การ​วินิจฉัย​ของรถ

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่