ฟังก์ชั่น​เมื่อ​รถออนไลน์

การ​ดาวน์โหลด​, การ​อัพเดต และ​การ​ถอน​การ​ติดตั้งแอพ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่อ​รถ​ออนไลน์​อยู่ จะ​มี​ตัวเลือก​ให้​ดาวน์​โหลด​แอพใหม่​, รักษา​แอพ​ที่​มี​อยู่​ให้​อัพเดต​อยู่​เสมอ หรือ​ถอน​การ​ติดตั้งแอพ

บันทึก

การ​ดาวน์​โหลด​ข้อมูล​อาจ​ส่งผล​ต่อ​บริการ​อื่นๆ ที่​มี​การ​ส่ง​ข้อมูล เช่น วิทยุ​ผ่าน​อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ถ้า​พบว่า​มี​ผลกระทบ​กับ​บริการ​อื่นๆ อย่าง​มาก​จน​ไม่​สามารถ​ใช้​บริการ​นั้น​ได้ ท่าน​สามารถ​หยุด​การ​ดาวน์​โหลดได้ หรือ​อาจจะ​ปิด​หรือ​หยุด​การ​ทำงาน​ของ​บริการ​อื่นๆ ก็​ได้เช่นกัน

P5-1617-Icon-App screen-OTA

การ​จัดการ​แอพ​ต่างๆ สามารถ​ทำ​ได้​ผ่านทาง Download Centre ใน​มุมมองแอพพลิเคชั่น

เพื่อให้​สามารถ​ดาวน์โหลด​, อัพเดต หรือ​ถอน​การ​ติดตั้ง​แอพ​ได้ รถ​จะต้อง​ออนไลน์อยู่

การ​ดาวน์​โหลดแอพ

เปิดแอพ Download Centre

เลือก New apps เพื่อ​เปิด​รายการ​ของ​แอพ​ที่​มี​อยู่​แต่​ยัง​ไม่ได้​ติดตั้ง​ลง​ในรถ

แตะ​ที่​ตำแหน่ง​ใด​ก็​ได้​บน​แถว​ของ​แอพ​ใด​แอพห​นึ่ง​เพื่อ​ขยาย​รายการ​ออก และ​รับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับแอพ

เลือก Install เพื่อ​เริ่ม​การ​ดาวน์​โหลด​และ​การ​ติดตั้ง​แอพ​ที่ต้องการ

สถานะ​ของ​การ​ดาวน์​โหล​และ​การ​ติดตั้ง​จะ​แสดง​ขึ้น​ในขณะ​ที่​กำลัง​ดำเนินการ​ติดตั้งอยู่

ถ้า​ไม่​สามารถ​เริ่ม​การ​ดาวน์​โหลด​ได้​ในขณะ​นั้น จะ​มี​ข้อความ​จะ​แสดงขึ้น แอพ​จะ​ยังคง​อยู่​ใน​รายการ และ​จะ​สามารถ​ลอง​เริ่ม​การ​ดาวน์​โหลด​อีก​ครั้งได้

การ​ยกเลิก​การ​ดาวน์โหลด

แตะที่ Abort เพื่อ​ยกเลิก​การ​ดาวน์​โหลด​ที่​กำลัง​ดำเนินอยู่

โปรด​ทราบ​ว่า​ท่าน​สามารถ​ยกเลิก​ได้​เฉพาะ​การ​ดาวน์​โหลด​เท่านั้น ถ้า​ช่วง​การ​ติดตั้ง​เริ่มต้น​ขึ้น​แล้ว จะ​ไม่​สามารถ​ยกเลิก​การ​ดำเนินการ​นี้ได้

การ​อัพเดตแอพ

ถ้า​แอ​พกำลัง​ทำงาน​อยู่​ในขณะ​ที่​ทำ​การ​อัพเดต แอพ​จะ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ใหม่​เพื่อให้​การ​ติดตั้ง​เสร็จสมบูรณ์

อัพเดตทั้งหมด

เปิดแอพ Download Centre

เลือก Install all

การ​อัพเดต​จะเริ่มต้น

อัพเดต​บางรายการ

เปิดแอพ Download Centre

เลือก Application updates เพื่อ​เปิด​รายการ​ของ​การ​อัพเดต​ที่​มีอยู่

ค้นหา​แอพ​ที่​ต้องการ​แล้วเลือก Install

การ​อัพเดต​จะเริ่มต้น

การ​ถอน​การ​ติดตั้งแอพ

ท่าน​จะต้อง​ปิด​แอพ​ที่​กำลัง​ใช้​งาน​อยู่ เพื่อให้​สามารถ​ถอน​การ​ติดตั้งได้

เปิดแอพ Download Centre

เลือก Application updates เพื่อ​เปิด​รายการ​ของ​การ​อัพเดต​ที่​ติดตั้งไว้

ค้นหา​แอพ​ที่​ต้องการ​แล้วเลือก Uninstall เพื่อ​เริ่ม​การ​ถอน​การ​ติดตั้ง​แอพนั้นๆ

เมื่อ​ถอน​การ​ติดตั้ง​แอพ​แล้ว แอพ​จะ​หายไป​จากรายการ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่