ฟังก์ชั่น​เมื่อ​รถออนไลน์

การ​ส่ง​ข้อมูล​ระหว่าง​รถ​กับศูนย์บริการ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​ลด​เวลา​ที่​ต้อง​ใช้​ใน​การ​นำ​รถ​เข้า​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้​จอง​เวลา​ไว้​ให้​สั้น​ลง​ได้ โดย​การ​ส่ง​ข้อมูล​การ​ตรวจสอบ​ปัญหา​ในทันที​ที่​รถ​ไป​ถึงศูนย์บริการ

ข้อมูล​นี้​สามารถ​ส่ง​ได้​อย่าง​ง่ายดาย​โดย​การ​เลือกตัวเลือก Automatically connect when I arrive ใน​มุมมอง​การ​ตั้ง​ค่า​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

Video thumbnail

ทุก​ครั้ง​ที่​ความเร็ว​รถ​ลดลง​จนถึง​ความเร็ว​ที่​ต่ำ​เพียงพอ ระบบ​จะ​เริ่ม​ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ถ้า​พบ​เครือข่าย​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับอนุญาต (ที่ศูนย์บริการ) ข้อความ​จะ​แสดง​ขึ้น หรือ​หน้าต่าง​แบบ​ผุด​ขึ้น​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง (กรณี​นี้​ไม่​เกี่ยวข้อง​กับ​ใน​กรณี​ที่​ท่าน​เชื่อมต่อ​ใน​แบบ​แมน​นวล โปรด​ดู​ในส่วน "การ​เชื่อมต่อ​กับ​ศูนย์บริการ​ใน​แบบ​แมนนวล​" ที่​ด้านล่างนี้)

การ​เชื่อมต่อ​กับ​ศูนย์บริการ​โดยอัตโนมัติ

บันทึก

เพื่อ​หลีกเลี่ยง​การ​รบกวน​คนขับ​ด้วย​การ​ร้อง​ขอ​การ​เชื่อมต่อ​ที่​ไม่ต้องการ (เช่น ถ้า​รถ​จอด​อยู่​ใน​บริเวณ​ใกล้​กับ​ศูนย์บริการ​ที่​มี​เครือข่าย​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาตบ่อยครั้ง) โหมด​การ​เชื่อมต่อ​จะ​เปลี่ยนเป็น​แบบ​แมน​นวล ถ้า​คนขับ​ปฏิเสธ​การ​เชื่อมต่อ​สอง​ครั้ง​ภายในเวลา 5 วัน

ไม่​มี​การ​ยืนยัน​ของคนขับ

ตัวเลือก​นี้​ทำ​ให้​สามารถ​ส่ง​ข้อมูล​การ​ตรวจสอบ​ปัญหา​ได้​สะดวกที่สุด รถ​จะ​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​โดย​คนขับ​ไม่​จำเป็นต้องยืนยัน

ถ้า​รถ​มาถึง​และ​จอด​ที่​ศูนย์บริการ และ​ได้​หยุด​การ​ทำงาน​แล้ว​โดย​ใช้​ปุ่ม​สตาร์ต ข้อความ​จะ​แสดง​ขึ้น​ที่​ด้านบน​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง รถ​จะ​เชื่อมต่อ​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​เปิด​ประตู​คนขับ ยกเว้น​ใน​กรณี​ที่​คนขับ​กดปุ่ม Cancel ในข้อความ

มี​การ​ยืนยัน​ของคนขับ

ตัวเลือก​นี้​กำหนด​ว่า​ต้อง​มี​การ​ยืนยัน​ของ​คนขับ​ก่อน รถ​จึง​จะ​ทำ​การเชื่อมต่อ

ถ้า​รถ​มาถึง​และ​จอด​ที่​ศูนย์บริการ และ​ได้​หยุด​การ​ทำงาน​แล้ว​โดย​ใช้​ปุ่ม​สตาร์ต หน้าต่าง​แบบ​ผุด​ขึ้น​จะ​เปิด​ขึ้น​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง ถ้า​คนขับ​แตะ​ที่ปุ่ม Connect ใน​หน้าต่าง​แบบ​ผุด​ขึ้น รถ​จะ​ได้รับ​การ​เชื่อมต่อ​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​เปิด​ประตูคนขับ ถ้า​คนขับ​ไม่ได้​ทำ​สิ่ง​ใด หรือ​กดปุ่ม Abort ใน​หน้าต่าง​แบบ​ผุด​ขึ้น จะ​ไม่​มี​การเชื่อมต่อ

การ​เชื่อมต่อ​กับ​ศูนย์บริการ​ใน​แบบ​แมนนวล

การ​เชื่อมต่อ​แบบ​แมน​นวล​ทำ​ได้​โดย​ช่าง​เทคนิค​ฝ่ายบริการ

การ​เปลี่ยน​โหมด​การเชื่อมต่อ

วิธี​ที่​รถ​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​สามารถ​เปลี่ยนแปลง​ได้​ใน​มุมมอง​การ​ตั้ง​ค่า​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

กด CommunicationVolvo Service Networks

เลือก Automatically connect when I arrive, Ask before connecting หรือ Never connect and never ask (การ​เชื่อมต่อ​แบบ​แมนนวล)


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่