ฟังก์ชั่น​เมื่อ​รถออนไลน์

Volvo ID

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

Volvo ID จะ​ช่วย​ให้​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​ที่​หลากหลาย​ของ​การ​บริการ​วอล​โว่​ส่วนบุคคลการ​บริการ​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​อาจ​เปลี่ยนแปลง​ไป​เมื่อ​เวลา​ผ่าน​ไป และ​อาจ​แตกต่าง​กัน​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ระดับ​อุปกรณ์​และตลาดแบบ​ออนไลน์ได้

Video thumbnail

ท่าน​สามารถสร้าง Volvo ID ได้​จากรถ​, จาก My Volvoมี​ให้บริการ​ใน​บาง​ตลาดเท่านั้น หรือ​จากแอพ Volvo On Callถ้า​ท่านมี Volvo On Call* ฟังก์ชั่น​และ​บริการ​บางอย่าง​กำหนดให้​จำเป็นต้อง​ลงทะเบียน​รถ​เข้ากับ Volvo ID ส่วนตัว การลงทะเบียน Volvo ID เข้า​กับ​รถ​ทำ​ให้​สามารถ​ใช้​งาน​บริการ​ต่างๆ ของ​วอล​โว่​โดยตรง​จาก​รถได้

ตัวอย่าง​ของบริการ:

  • My Volvo - หน้า​เว็บ​ส่วนตัว​สำหรับ​ท่าน​และ​รถ​ของท่าน
  • Volvo On Call * - Volvo ID ใช้​ใน​การ​ล็อกอิน​เข้า​สู่แอพ Volvo On Call
  • Send to Car (ส่งไป​ที่รถ) - ทำ​ให้​สามารถ​ส่ง​ที่​อยู่​จาก​บริการ​แผน​ที่​ผ่าน​อินเทอร์เน็ต​โดยตรง​ไป​ที่​รถได้
  • Book Service and Repair (จอง​เวลา​เข้า​รับ​บริการ​และ​การซ่อม) - ลงทะเบียนศูนย์บริการ/ตัวแทน​จำหน่าย​ที่​ท่าน​ต้องการใน My Volvo เพื่อให้​สามารถ​จอง​เวลา​เข้า​รับ​บริการ​โดยตรง​จาก​รถได้

การสร้าง Volvo ID

การสร้าง Volvo ID สามารถ​ทำ​ได้​หลาย​วิธีด้วยกัน ถ้า Volvo ID ถูก​สร้าง​ขึ้น​โดยใช้ My Volvo หรือแอพ Volvo On Call ท่าน​จะต้องลงทะเบียน Volvo ID นั้น​เข้า​กับ​รถ​เพื่อ​เปิด​ใช้​งาน​บริการ​ต่างๆ ของ Volvo ID

ใน My Volvoมี​ให้บริการ​ใน​บาง​ตลาดเท่านั้น

ไปที่ www.volvocars.com และ​ไปที่ My Volvo

ป้อน​ที่​อยู่​อี​เมลส่วนตัว

ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​จะ​ถูก​ส่ง​โดย​อัตโนมัติ​ไป​ยัง​ที่​อยู่​อี​เมล​ที่​ระบุไว้

Volvo ID ได้​ถูก​สร้าง​ขึ้นแล้ว อ่าน​ด้านล่าง​นี้​เพื่อ​เรียนรู้​วิธีการลงทะเบียน ID เข้า​กับรถ

โดย​ใช้​แอพ​สำหรับ​อุปกรณ์​แบบพกพา Volvo On Callถ้า​ท่านมี Volvo On Call*

ดาวน์​โหลด​เวอร์​ชั่น​ล่าสุด​ของแอพ Volvo On Call จาก​โทรศัพท์​แบบ​สมาร์​ทโฟน​โดย​ผ่านทาง App Store, Windows Phone หรือ Google Play เป็นต้น

เลือก​การสร้าง Volvo ID จาก​หน้า​เริ่มต้น​ของ​แอพ แล้ว​ป้อน​ที่​อยู่​อี​เมลส่วนตัว

ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​จะ​ถูก​ส่ง​โดย​อัตโนมัติ​ไป​ยัง​ที่​อยู่​อี​เมล​ที่​ระบุไว้

Volvo ID ได้​ถูก​สร้าง​ขึ้นแล้ว อ่าน​ด้านล่าง​นี้​เพื่อ​เรียนรู้​วิธีการลงทะเบียน ID เข้า​กับรถ

การลงทะเบียน Volvo ID ของ​ท่าน​เข้า​กับรถ

ถ้า​ท่านสร้าง Volvo ID ของ​คุณ​โดย​ใช้​เว็บ​หรือแอพ Volvo On Call ท่าน​สามารถลงทะเบียน ID นั้น​เข้า​กับ​รถ​ของ​ท่าน​ได้ดังต่อไปนี้:

ดาวน์​โหลดแอพ Volvo ID จาก Download Centre ใน​มุมมอง​แอ​พของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

บันทึก

ใน​การ​ดาวน์​โหลด​แอพ จะต้อง​เชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับอินเทอร์เน็ต

เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​แอพ และป้อน Volvo ID/ที่​อยู่​อี​เม​ลของท่าน

ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​ส่ง​โดย​อัตโนมัติ​ไป​ยัง​ที่​อยู่​อี​เมล​ที่​เชื่อมโยงกับ Volvo ID ของท่าน

ในตอนนี้ Volvo ID ของ​ท่าน​ได้​ลงทะเบียน​เข้า​กับ​รถแล้ว ท่าน​สามารถ​ใช้บริการ Volvo ID ได้แล้ว

การ​สร้าง​และ​การลงทะเบียน Volvo ID สำหรับรถ

ถ้า​ยัง​ไม่ได้​ดาวน์​โหลด ให้​ดาวน์​โหลดแอพ Volvo ID จาก Download Centre

เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​แอพ และ​ลงทะเบียน​ที่​อยู่​อี​เมลส่วนตัว

ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​จะ​ถูก​ส่ง​โดย​อัตโนมัติ​ไป​ยัง​ที่​อยู่​อี​เมล​ที่​ระบุไว้

ในตอนนี้ Volvo ID ได้​ถูก​สร้าง​ขึ้น​และ​ลงทะเบียน​เข้า​กับ​รถ​โดย​อัตโนมัติ ท่าน​สามารถ​ใช้บริการ Volvo ID ได้แล้ว

ข้อดีของ Volvo ID

  • ชื่อ​ผู้ใช้​และ​รหัสผ่าน​ชุด​เดียว​ใน​การ​เข้า​ใช้​บริการ​แบบ​ออนไลน์​ต่างๆ นั่น​หมายถึง ชื่อ​ผู้ใช้​และ​รหัสผ่าน​เพียง​ชุด​เท่านั้น​ที่​ท่าน​ต้องจำ
  • ถ้า​มี​การ​เปลี่ยนแปลง​ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน​สำหรับ​บริการ​อย่าง​ใด​อย่างหนึ่ง (เช่น Volvo On Call) ก็​จะ​เป็น​การ​เปลี่ยน​ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน​สำหรับ​บริการอื่นๆ (เช่น My Volvo) ด้วย​โดยอัตโนมัติ

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่