ศึกษาคู่มือของคุณ

V90
2017

จอแสดงผลส่วนกลาง

10 ผลลัพธ์

ภาพรวม​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

ท่าน​สามารถ​ควบคุม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​จำนวน​มาก​ของ​รถ​ได้​จาก​จอแสดงผลส่วนกลาง ที่​แสดง​อยู่​ใน​ที่นี้​คือ​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​และ​ตัวเลือก​ต่างๆ ของ​จอแสดงผลนี้

เปลี่ยน​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​จอแสดงผลส่วนกลาง

จอแสดงผล​ส่วนกลาง​จะ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​เปิด​ประตูคนขับ การ​ตั้ง​ค่า​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​สามารถ​เปลี่ยนแปลง​เพื่อ​ปรับแต่งธีม​และ​เสียงได้ หน้าจอ​สามารถ​ปิด​เพื่อ​ไม่ให้​รบกวน​ขณะ​การ​ขับรถ

video

การ​ใช้​งาน​จอแสดงผลส่วนกลาง

ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​จำนวน​มาก​ของ​รถ​สามารถ​ควบคุม​และ​ปรับ​ได้​จาก​จอแสดงผลส่วนกลาง จอแสดงผล​ส่วนกลาง​เป็น​หน้าจอ​สัมผัส​ที่​ตอบสนอง​ต่อ​การสัมผัส

สัญลักษณ์​ใน​แถบ​สถานะ​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

ภาพรวม​ของ​สัญลักษณ์​ที่​อาจ​แสดง​ขึ้น​ใน​แถบ​สถานะ​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​แบบดิจิตอล

ท่าน​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​แบบ​ดิจิตอล​ได้​จาก​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ภายในรถ ท่าน​สามารถ​ค้นหา​เนื้อหา​ต่างๆ ได้ และ​สามารถ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ได้​อย่างง่ายดาย

การ​ใช้​แป้นพิมพ์​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

แป้นพิมพ์​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ทำ​ให้​สามารถ​ป้อน​ข้อมูล​โดย​ใช้​ปุ่ม​ต่างๆ ได้ และ​ยัง​สามารถ​ใช้มือ "วาด​" ตัวอักษร​และ​อักขระ​ต่างๆ บน​หน้าจอ​ได้​อีกด้วย

video

การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ใน​มุมมอง​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

จอแสดงผล​ส่วนกลาง​มี​มุมมอง​พื้นฐาน​อยู่​ห้า​มุมมอง ซึ่ง​ได้แก่ มุมมอง​หน้าหลัก​, มุมมอง​ระดับบนสุด​, มุมมอง​สภาพอากาศ​, มุมมองแอพพลิเคชั่น (มุมมองแอพ) และ​มุมมอง​ฟังก์ชัน​การทำงาน หน้าจอ​จะ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​เปิด​ประตูคนขับ

การ​เขียน​อักขระ​ด้วย​มือ​บนหน้าจอ

มุมมอง​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​พร้อม​ด้วย​ปุ่ม​สำหรับ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของรถ

ปุ่ม​ทั้งหมด​สำหรับ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​รถ​จะ​อยู่​ใน​มุมมอง​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน ซึ่ง​เป็น​มุมมอง​พื้นฐาน​มุมมอง​หนึ่ง​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง ไป​ยัง​มุมมอง​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​จาก​มุมมอง​หน้า​หลัก​โดย​การ​ปัด​นิ้ว​ผ่าน​หน้าจอ​จาก​ด้านซ้าย​ไป​ทางด้านขวา*

คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​แบบ​ดิจิตอล​ภายในรถยนต์

คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​เวอร์​ชั่น​แบบดิจิตอล* มี​อยู่​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ของรถ