จอแสดงผลส่วนกลาง

การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ใน​มุมมอง​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

จอแสดงผล​ส่วนกลาง​มี​มุมมอง​พื้นฐาน​อยู่​ห้า​มุมมอง ซึ่ง​ได้แก่ มุมมอง​หน้าหลัก​, มุมมอง​ระดับบนสุด​, มุมมอง​สภาพอากาศ​, มุมมองแอพพลิเคชั่น (มุมมองแอพ) และ​มุมมอง​ฟังก์ชัน​การทำงาน หน้าจอ​จะ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​เปิด​ประตูคนขับ

Video thumbnail

มุมมอง​หน้าหลัก

มุมมอง​หน้า​หลัก​เป็น​มุมมอง​ที่​จะ​แสดง​ขึ้น​เมื่อ​หน้าจอ​เริ่มทำงาน โดย​ประกอบด้วย​มุมมอง​ย่อย​สี่มุมมอง: Navigation, Media, Phone และ​มุมมอง​ย่อยพิเศษ

แอพ/ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​รถ​ที่​เลือก​จาก​มุมมองแอพ/มุมมอง​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน จะ​เริ่ม​ทำงาน​ใน​มุมมอง​ย่อย​ที่​ตรงกัน​ของ​มุมมอง​หน้าหลัก ตัวอย่างเช่น FM radio จะ​เริ่ม​ทำงาน​ใน​มุมมองย่อย Media

มุมมอง​ย่อย​เสริม​ประกอบด้วยแอพ/ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​รถ​ที่​ใช้​ล่าสุด​ที่​ไม่​เกี่ยวข้อง​กับ​มุมมอง​ย่อย​สาม​มุมมองข้างต้น

มุมมอง​ย่อย​จะ​แสดง​ข้อมูล​สั้นๆ เกี่ยวกับ​แอพ​ต่างๆ แต่​ละแอพ

บันทึก

เมื่อ​ใช้​รถ​เป็น​ครั้ง​แรก มุมมอง​ย่อย​บาง​มุมมอง​ของ​มุมมอง​หน้า​หลัก​จะ​ไม่​มี​เนื้อหา​ใดๆ อยู่

บันทึก

ใน​โหมด​มาตรฐาน​ของ​มุมมอง​หน้า​หลัก ให้​กด​ปุ่ม​หน้า​หลัก​เป็น​เวลาสั้นๆ ภาพเคลื่อนไหว​ที่​อธิบาย​การ​เข้า​ใช้​งาน​มุมมอง​ต่างๆ จะ​แสดง​ขึ้น​บนหน้าจอ

การ​ขยาย​มุมมอง​ย่อย​จาก​โหมดเริ่มต้น

P5-1507-Home screen default vs expanded view

โหมด​มาตรฐาน​และ​โหมด​ขยาย​ของ​มุมมอง​ย่อย​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

การ​ขยาย​มุมมองย่อย:

กด​ส่วน​ใดๆ บน​มุมมองย่อย เมื่อ​ขยาย​มุมมอง​ย่อย​ออก มุมมอง​ย่อย​มุมมอง​ที่​สี่​ใน​มุมมอง​หน้า​หลัก​จะ​ถูก​เลื่อน​ออกไป​เป็น​การชั่วคราว มุมมอง​อื่น​อีก​สอง​มุมมอง​จะ​ถูก​ย่อ​เล็ก​สุด และ​แสดง​เฉพาะ​ข้อมูล​บางอย่างเท่านั้น

มุมมอง​ที่​ขยาย​ออก​จะ​มี​การ​เข้า​ใช้​งาน​ฟังก์ชัน​พื้นฐาน​ต่างๆ ของแอพ

การ​ปิด​มุมมอง​ย่อย​ที่​ขยายออก:

สามารถ​ปิด​มุมมอง​ย่อย​ได้​ใน​สามวิธี

  • แตะ​ที่​ส่วน​ด้านบน​ของ​มุมมอง​ย่อย​ที่​ขยายออก
  • แตะ​ที่​มุมมอง​ย่อยอื่น (มุมมอง​ย่อย​นั้น​จะ​เปิด​ขึ้น​ใน​โหมด​ขยายออก)
  • กด​ปุ่มกด​หน้า​หลัก​ที่​อยู่​ใต้​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​เป็น​เวลาสั้นๆ

การเปิด/ปิด​มุมมอง​ย่อย​ใน​โหมด​เต็มหน้าจอ

มุมมอง​ย่อย​เสริม​พิเศษ​และ​มุมมอง​ย่อยสำหรับ Navigation สามารถ​เปิด​ใน​โหมด​เต็ม​หน้าจอ​ได้ ซึ่ง​จะ​มี​ข้อมูล​และ​ตัวเลือก​การ​ตั้ง​ค่า​เพิ่มเติม​มาก​ขึ้นกว่าเดิม

เมื่อ​มุมมอง​ย่อย​มุมมอง​ใหม่​เปิด​ขึ้น​ใน​โหมด​เต็ม​หน้าจอ จะ​ไม่​มี​การ​แสดง​ข้อมูล​จาก​มุมมอง​ย่อยอื่นๆ

P5-1507-Icon-Navi launch fullscreen

ใน​โหมด​ขยาย​ออก เปิด​แอพ​ใน​โหมด​เต็มหน้าจอ - กด​ที่สัญลักษณ์

P5-1507-Icon-Navi exit fullscreen

กด​ที่​สัญลักษณ์​เพื่อ​กลับไป​ที่​โหมด​ขยาย​ออก หรือ​กด​ปุ่ม​หน้า​หลัก​ที่​ด้านล่าง​ของหน้าจอ

P5-S90-V90-16w17-Touch screen-button

ปุ่ม​หน้า​หลัก​สำหรับ​จอแสดงผลส่วนกลาง

ตัวเลือก​สำหรับ​การ​กลับไป​ยัง​มุมมอง​หน้า​หลัก​โดย​การ​กด​ปุ่ม​หน้า​หลัก​จะ​สามารถ​ใช้​งาน​ได้ตลอดเวลา กลับไป​ยัง​มุมมอง​มาตรฐาน​ของ​มุมมอง​หน้า​หลัก​จาก​โหมด​เต็มหน้าจอ - กด​ปุ่ม​หน้า​หลัก​สองครั้ง

แถบสถานะ

การ​ดำเนินการ​ต่างๆ ใน​รถ​จะ​แสดง​ขึ้น​ที่​ด้านบน​ของหน้าจอ ข้อมูลเครือข่าย/การ​เชื่อมต่อ​จะ​แสดง​ขึ้น​ทางด้านซ้าย​ของ​เขต​ข้อมูล​สถานะ ในขณะ​ที่​ข้อมูล​ที่​เกี่ยวข้อง​กับสื่อข้อมูล​, นาฬิกา และ​ตัว​แสดง​ถึง​กิจกรรม​ที่​กำลัง​ดำเนินการ​อยู่​ใน​พื้น​หลัง จะ​แสดง​ให้​เห็น​ทางด้านขวา

มุมมอง​ระดับบนสุด

P5-1617-Settings pane

มุมมอง​ระดับ​บนสุด​ที่​ลาก​ลงมาแล้ว

ที่​ตรง​กลาง​ของ​แถบ​สถานะ​ที่​ด้านบน​ของ​หน้าจอ​จะ​มีแท็​บอ​ยู่​หนึ่งแท็บ เปิด​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​โดย​การ​กด​แท็บ หรือ​การลาก/ปัด​นิ้ว​ผ่าน​หน้าจอ​จาก​ด้านบน​ลงด้านล่าง

ใน​มุมมอง​ระดับ​บนสุด จะ​สามารถ​ไป​ยัง​สิ่ง​ต่อไปนี้ได้:

  • Settings
  • Owner's manual
  • Profile
  • ข้อความ​ที่​บันทึก​ไว้​ในรถ

ออก​จาก​มุมมอง​ระดับบนสุด - กด​ที่​บริเวณ​ภายนอก​มุมมอง​ระดับบนสุด​, บน​ปุ่ม​หน้า​หลัก หรือ​ที่​ด้านล่าง​ของ​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​แล้ว​ลาก​ขึ้นด้านบน ในตอนนี้ จะ​สามารถ​มองเห็น​และ​ใช้​งาน​มุมมอง​ที่​อยู่​ด้านหลัง​ได้​อีกครั้ง

บันทึก

มุมมอง​ระดับ​บนสุด​ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ใน​ระหว่าง​การ​เริ่มทำงาน/ปิด​ระบบ หรือ​เมื่อ​มี​ข้อความ​แสดง​อยู่​บนหน้าจอ นอกจากนี้ ยัง​ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​เมื่อ​แสดง​มุมมอง​สภาพ​อากาศ​อีกด้วย

ไป​ที่​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​จาก​แอพ​ใด​แอพหนึ่ง

ลาก​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​ลง​ด้านล่าง​ในขณะ​ที่​แอ​พกำลัง​ทำงาน​อยู่ เช่น วิทยุ FM:

  • กด FM Radio Settings - การ​ตั้ง​ค่าที่​เกี่ยวข้อง​กับวิทยุ FM จะ​แสดงขึ้น
  • กด FM Radio Manual - บทความ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับวิทยุ FM จะ​เปิดขึ้น

สำหรับ​แอ​พบาง​แอพ​ใน​รถเท่านั้น สำหรับ​แอ​พของ​บริษัท​ภายนอก​ที่​ดาวน์​โหลด​ลง​ใน​รถ จะ​ไม่​สามารถ​เข้า​ไป​ที่​บทความ​หรือ​การ​ตั้ง​ค่า​ของ​แอพ​ได้ เป็นต้น

มุมมอง​สภาพอากาศ

แถบ​ข้อมูล​สภาพ​อากาศ​จะ​สามารถ​มองเห็น​ได้​ตลอดเวลา​ที่​ด้านล่าง​ของหน้าจอ ท่าน​สามารถ​ทำ​การ​ตั้ง​ค่า​สภาพ​อากาศ​ที่​ใช้​บ่อย​ที่สุด เช่น การ​ตั้งอุณหภูมิ​, การ​ทำ​ความ​ร้อน​ที่​นั่ง และ​พัด​ลม ได้​จาก​ที่นี่โดยตรง

P5-1507-Icon-settings-climate

กด​สัญลักษณ์​ที่​อยู่​ตรง​กลาง​ของ​แถว​สภาพ​อากาศ เพื่อ​เปิด​มุมมอง​สภาพ​อากาศ​และ​เข้า​ใช้​งาน​การ​ตั้ง​ค่า​สภาพ​อากาศ​ต่างๆ เพิ่มเติม

P5-1507-Icon-close

กด​สัญลักษณ์​เพื่อ​ปิด​มุมมอง​สภาพ​อากาศ​และ​กลับไป​ยัง​มุมมอง​ก่อนหน้า

มุมมองแอพพลิเคชั่น

P5-1617-Application pane

มุมมอง​แอพพลิเคชั่น​พร้อม​ด้วย​แอ​พของรถ

ปัด​นิ้ว​ผ่าน​หน้าจอ​จาก​ด้านขวา​ไป​ทางด้านซ้ายใช้​กับ​รถ​พวงมาลัย​ซ้าย​เท่านั้น สำหรับ​รถ​พวงมาลัยขวา - ให้​ปัด​นิ้ว​ใน​ทิศทาง​ตรงกันข้าม เพื่อ​เข้า​ไป​ที่​มุมมองแอพพลิเคชั่น (มุมมองแอพ) จาก​มุมมอง​หน้าหลัก แอพ​ที่​ได้​ดาวน์​โหลดไว้ (แอ​พของ​บริษัทภายนอก) และ​แอพ​สำหรับ​ฟังก์ชัน​ที่​รวม​มา​กับ​รถ เช่น FM radio จะ​อยู่ที่นี่ แอ​พบาง​แอพ​จะ​มี​ข้อมูล​โดย​ย่อ​แสดง​ขึ้น​โดยตรง​ใน​มุมมอง​แอพ เช่น จำนวน​ของ​ข้อความ​ที่​ยัง​ไม่ได้​อ่านสำหรับ Messages เป็นต้น

แตะ​ที่​แอพ​เพื่อ​เปิด​แอพนั้น แอพ​จะ​เปิด​ขึ้น​ใน​มุมมอง​ย่อย​ที่​ตรงกัน เช่น Media

ท่าน​สามารถ​เลื่อน​ลง​ด้านล่าง​ใน​มุมมอง​แอพได้ (ขึ้นอยู่​กับ​จำนวน​แอพ​ที่​มีอยู่) ซึ่ง​ทำ​ได้​โดย​การ​ปัดนิ้ว/ลาก​จาก​ด้านล่าง​ขึ้นด้านบน

ใน​การ​เคลื่อนย้ายแอพ:

แตะ​ที่​แอพ​และ​กดค้างไว้

เมื่อ​แอ​พพร้อม​สำหรับ​การ​เคลื่อนย้าย แอพ​จะ​โปร่งใส​ขึ้น​เล็กน้อย​และ​มี​ขนาด​ใหญ่ขึ้น

ลาก​แอพ​ไป​ที่​ตำแหน่ง​ที่ต้องการ

บันทึก

ท่าน​ไม่​สามารถ​วาง​ปุ่ม​แอพ​และ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​รถ​ลง​ใน​ช่อง​ที่​มี​สิ่ง​อื่น​อยู่​แล้วได้

กลับไป​ที่​มุมมอง​หน้า​หลัก​อีก​ครั้ง​โดย​การ​ปัด​นิ้ว​ผ่าน​หน้าจอ​จาก​ด้านซ้าย​ไป​ทางด้านขวาใช้​กับ​รถ​พวงมาลัย​ซ้าย​เท่านั้น สำหรับ​รถ​พวงมาลัยขวา - ให้​ปัด​นิ้ว​ใน​ทิศทาง​ตรงกันข้าม หรือ​โดย​การ​กด​ปุ่ม​หน้าหลัก

มุมมอง​ฟังก์ชัน​การทำงาน

P5-15w46-Car functions pane

มุมมอง​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​พร้อม​ด้วย​ปุ่ม​สำหรับ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ ของรถ

ปัด​นิ้ว​ผ่าน​หน้าจอ​จาก​ด้านซ้าย​ไป​ทางด้านขวาใช้​กับ​รถ​พวงมาลัย​ซ้าย​เท่านั้น สำหรับ​รถ​พวงมาลัยขวา - ให้​ปัด​นิ้ว​ใน​ทิศทาง​ตรงกันข้าม เพื่อ​เข้า​ไป​ที่​มุมมอง​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​จาก​มุมมอง​หน้าหลัก จาก​ที่นี่ ท่าน​สามารถสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​ต่างๆ ของ​รถ เช่น Lane Departure Warning, Lane Keeping Aid* และ Park Assist* ได้

นอกจากนั้น ท่าน​สามารถ​เลื่อน​ลง​ด้านล่าง​ใน​มุมมอง​ได้​อีกด้วย (ขึ้นอยู่​กับ​จำนวน​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​มีอยู่) ซึ่ง​ทำ​ได้​โดย​การ​ปัดนิ้ว/ลาก​จาก​ด้านล่าง​ขึ้นด้านบน

แต่​มุมมอง​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​จะ​แตกต่าง​จาก​มุมมอง​แอ​พซึ่ง​สามารถ​เปิด​แอพ​ได้​โดย​การ​กด​ที่​แอพ​นั้นๆ กล่าวคือ การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​จะ​ทำ​โดย​การ​กด​ปุ่ม​ฟังก์ชัน​ที่เกี่ยวข้อง ฟังก์ชันบางอย่าง (ฟังก์ชัน​แบบ​กระตุ้น​การทำงาน) จะ​เปิด​ขึ้น​ใน​หน้าต่าง​ใหม่​เมื่อ​กด​ที่​ฟังก์ชันนั้นๆ

ท่าน​สามารถ​เคลื่อนย้าย​ปุ่ม​ฟังก์ชัน​ไป​ที่​ตำแหน่ง​ต่างๆ และ​จัดเรียง​ตามลำดับ​ที่​ต้องการ​ได้​เช่นเดียวกับ​ใน​มุมมองแอพ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่