ศึกษาคู่มือของคุณ

V90
2017

คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​และ​การสนับสนุน

8 ผลลัพธ์

คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ใน​อุปกรณ์​แบบพกพา

คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ยัง​มี​ให้บริการ​ใน​รูปแบบ​ของ​แอพ​สำหรับ​อุปกรณ์​แบบ​พกพา​อีก​ด้วย โดย​มี​อยู่​ทั้งใน App Store และ Google Play แอ​พได้รับ​การ​ปรับ​สำหรับ​โทรศัพท์​แบบ​สมาร์​ทโฟน​และแท็บเล็ต

การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​แบบดิจิตอล

ท่าน​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​แบบ​ดิจิตอล​ได้​จาก​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ภายในรถ ท่าน​สามารถ​ค้นหา​เนื้อหา​ต่างๆ ได้ และ​สามารถ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ได้​อย่างง่ายดาย

คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​และสิ่งแวดล้อม

คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับ​พิมพ์​จะ​ใช้​กระดาษ​จาก​ป่า​ไม้​ที่​ได้รับ​การควบคุม

นี่​คือ​วิธีการ​ค้นหา​ข้อมูล​สำหรับ​เจ้าของรถ

ข้อมูล​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​มี​ให้บริการ​ใน​รูปแบบ​ผลิตภัณฑ์​หลาย​รูปแบบ ทั้ง​ใน​แบบดิ​จิทัล​และ​แบบพิมพ์ คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​จะ​มี​อยู่​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ของรถ​, ใน​รูปแบบ​ของ​แอพ​สำหรับ​อุปกรณ์​แบบ​พกพา และ​บน​ไซต์​การ​สนับสนุนของ Volvo Cars ใน​ลิ้นชัก​เก็บ​ของ​หน้า​รถ​จะมี Quick Guide และ​เอกสาร​ข้อมูล​เสริม​สำหรับ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ ซึ่ง​มี​ข้อมูล​จำเพาะ​และ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ฟิวส์ รวมถึงข้อมูล​อื่นๆ อีกมากมาย ท่าน​สามารถ​สามารถ​สั่งซื้อ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​แบบ​พิมพ์ได้

การ​อ่าน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

วิธี​ที่​ดี​ใน​การ​ทำ​ความรู้​จัก​กับ​รถ​คัน​ใหม่​ของ​ท่าน​คือ​การ​อ่าน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ โดย​ถ้า​สามารถ​อ่าน​ก่อนที่​ท่าน​จะ​เริ่ม​ขับ​ครั้ง​แรก​ได้​จะ​เป็น​การ​ดีที่สุด

video

Volvo ID

Volvo ID จะ​ช่วย​ให้​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​ที่​หลากหลาย​ของ​การ​บริการ​วอล​โว่​ส่วนบุคคล* แบบ​ออนไลน์ได้

ไซต์​การ​สนับสนุนของ Volvo Cars

ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​รถ​ของ​ท่าน​จะ​มี​อยู่​ใน​เว็บไซต์ของ Volvo Cars และ​เว็บไซต์​การสนับสนุน ที่​นั่น ท่าน​สามารถ​ไปยัง My Volvo

ใช้​กับ​บางตลาด ซึ่ง​เป็น​หน้า​เว็บ​ส่วนตัว​สำหรับ​ท่าน​และ​รถ​ของ​ท่านได้

คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​แบบ​ดิจิตอล​ภายในรถยนต์

คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​เวอร์​ชั่น​แบบดิจิตอล* มี​อยู่​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ของรถ