การ​ตั้งค่า

การ​ตั้ง​ค่า​การ​แนะนำเส้นทาง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ลักษณะ​ของ​การ​แสดง​การ​แนะนำ​เส้นทาง​สามารถ​เลือก​ได้ที่นี่

ระดับ​แนะนำ​เส้นทาง​ด้วยเสียง

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

แตะที่ NavigationGuidance

แตะ​ที่​เสียง​แนะนำ​เส้นทาง​ที่ต้องการ:

  • None - ไม่​มี​การ​แนะนำ​เส้นทาง​ด้วย​เสียง​อัตโนมัติ แต่​สามารถ​ร้อง​ขอ​การ​แนะนำ​เส้นทาง​ด้วย​เสียง​ปัจจุบัน​ได้​ใน​แบบ​แมน​นวล​หนึ่งครั้ง
  • Low - ข้อความ​เดียว​ต่อ​ตำแหน่ง​แนะนำเส้นทาง
  • Moderate - สูงสุด 3 ข้อความ​ต่อ​ตำแหน่ง​แนะนำ​เส้นทาง พร้อม​ข้อมูล​แบบจำกัด
  • Full - สูงสุด 4 ข้อความ​ต่อ​ตำแหน่ง​แนะนำ​เส้นทาง และ​ข้อมูล​ทั้งหมด​ที่​มีอยู่

สถานที่น่าสนใจ (Point of Interest - POI) ในเส้นทาง

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

แตะที่ NavigationGuidance

เลือก​กล่อง​กาเครื่องหมาย POI Along Route เพื่อ​สั่งงาน​การ​แสดง​บน​แผนที่

รายการ​จะ​ถูก​เลือก​อัตโนมัติ เมื่อ​เดินทาง​บน​ทางด่วน

การ​นำ​ทาง​บน​ถนน​ที่​มี​ทาง​ตัด​ผ่าน​ต่างระดับ

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

แตะที่ NavigationGuidance

เลือก​กล่อง​กาเครื่องหมาย Railroad Crossing Guidance เพื่อ​สั่งงาน​การ​แสดง​บน​แผนที่

การ​นำ​ทาง​บน​ถนน​สำหรับ​การ​รวมถนน

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

แตะที่ NavigationGuidance

เลือก​กล่อง​กาเครื่องหมาย Merging point guidance เพื่อ​สั่งงาน​การ​แสดง​บน​แผนที่

การ​เตือน​ทางโค้ง

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

แตะที่ NavigationGuidance

เลือก​กล่อง​กาเครื่องหมาย Curve warning เพื่อ​สั่งงาน​การ​แสดง​บน​แผนที่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่