การ​ตั้งค่า

การ​ตั้ง​ค่าเส้นทาง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ลักษณะ​ของ​การ​คำนวณ​เส้นทาง​สามารถ​เลือก​ได้ที่นี่

พาธ​ของเมนู:

ท่าน​สามารถ​ทำ​การ​ตั้ง​ค่า​ได้​ใน​บริเวณเหล่านี้:

 • Route Learning
 • Traffic History Pattern
 • Default Route Type
 • Avoid
 • Arrival Time Format

การ​เรียนรู้เส้นทาง

เลือก​ว่า​จะ​อนุญาต​ให้​รวบรวม​ข้อมูล​เพื่อ​ปรับ​การ​คำนวณ​เส้นทางหรือไม่:

 • ใช่/ไม่

ประวัติ​รูปแบบการจราจร

เลือก​ประวัติ​รูปแบบ​การจราจร​ที่​จะ​ใช้​ใน​การ​คำนวณเส้นทาง:

 • ใช่/ไม่

ชนิด​เส้นทางมาตรฐาน

เลือก​ประเภท​มาตรฐาน​ของ​เส้นทาง​ที่​ต้องการใช้:

 • Fast
 • Eco
 • Scenic - หลีกเลี่ยง​ทาง​หลวง​ให้​มาก​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไป​ได้ เวลา​เดินทาง​อาจ​นานขึ้น

และ​ยัง​สามารถ​เลือก​เส้นทาง​เลือก​อื่น​ใน​ระหว่าง​การ​เดินทาง​ปัจจุบัน​ได้ โปรด​ดู​ในส่วน "กำหนดการ​เดินทาง​และ​เส้นทาง​เลือกอื่น"

หลีกเลี่ยง

P5-1507-Navi Inställn. Undvik

เลือก​ตัวเลือก​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​ตัวเลือก​ที่​จะ​หลีกเลี่ยง​โดยอัตโนมัติ (ถ้า​สามารถ​ทำได้) เมื่อ​คำนวณเส้นทาง:

 • Tunnel
 • International Border

  อาจ​มี​ให้บริการ​ใน​บางตลาด/เขต​พื้นที่เท่านั้น

 • Congestion Charge Zone
 • Car train
 • Ferry
 • Highway
 • Toll Roads

รูปแบบเวลา

เลือก​วิธีการ​แสดง​เวลา​ถึง​จุดหมายปลายทาง:

 • ETA

  ETA – Estimated Time of Arrival

  - เวลา​ถึง​จุดหมาย​ปลายทางโดยประมาณ
 • RTA

  RTA – Remaining Time to Arrival

  - ระยะเวลา​ที่​เหลือ​ก่อน​ถึง​จุดหมายปลายทาง

เวลา​ที่​แสดง​จะ​เป็นไป​ตาม​เขต​เวลา​ของ​จุดหมายปลายทาง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่