การ​ตั้งค่า

Sensus Navigation การ​ตั้งค่า

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ผู้ใช้​สามารถ​เลือก​ลักษณะ​การ​แสดงผล​เส้นทาง​และ​ข้อมูล​อื่นๆ ได้​โดย​การ​ตั้งค่า

ระบบ​นำ​ทาง​ด้วย​แผน​ที่​สามารถ​แสดง​ขึ้น​ได้​ใน​หลาย​รูปแบบ โดย​ผู้ใช้​สามารถ​เลือก​การ​ตั้ง​ค่า​เพื่อ​แสดงผล​แผน​ที่​ใน​แบบ​ส่วนตัวได้

ปฏิบัติ​ดังต่อไปนี้​เพื่อ​เข้า​ใช้​งาน​การ​ตั้งค่า:

  1. ลาก​มุมมอง​ระดับ​บนสุด ลง​มา​จาก​ส่วน​บนสุด​ของหน้าจอ
  2. จาก​ที่​นั่น ให้​เลือก​พาธ​การ​ค้นหาต่อไปนี้:
P5-1507-Nav-Inställningar

ท่าน​สามารถ​ทำ​การ​ตั้ง​ค่า​ได้​ใน​บริเวณเหล่านี้:

  • Map - จัดการ​เนื้อหา​ของ​แผน​ที่​และ​ลักษณะ​ที่ปรากฏ
  • Route — จัดการ​การ​คำนวณ​เส้นทาง​และ​การแสดงผล
  • Traffic — จัดการ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​การจราจรติดขัด
  • Guidance - จัดการ​การ​แนะนำเส้นทาง
  • System - ข้อมูล​เกี่ยวกับ​การ​อัพเดต​ซอฟต์แวร์​และ​แผนที่

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่