ข้อมูลระบบ

การ​อัพเดต​ข้อมูล​แผน​ที่​ผ่านทาง PC และ USB

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ดาวน์​โหลด​ข้อมูล​แผน​ที่​จาก​อินเทอร์เน็ต​ลง​ใน​หน่วยความจำแบบ USB จากนั้น​จึง​ดาวน์​โหลด​จาก​หน่วยความจำแบบ USB ไป​ยังรถ

การเตรียม

P5-1507-Nav-MapCare Princip USB

แผนผัง​ของ​กระบวนการ​อัพเดต​ผ่าน​ทาง​เครื่อง​คอมพิวเตอร์​และ​หน่วยความจำแบบ USB

หน่วยความจำ USB

หาก​ต้องการ​ใช้​หน่วยความจำแบบ USB เพื่อ​อัพเดต จะต้อง​มี​คุณสมบัติดังต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

ข้อกำหนด

มาตรฐาน USB (1.0/2.0/3.0):

อย่างน้อย 2.0

ระบบไฟล์ (Ext2/NTFS/FAT32):

FAT32

ความจุ (8/16/32/64 GB):

ขนาด​ของ​ไฟล์​แผน​ที่​จะ​ขึ้นอยู่​กับตลาด - โปรด​ดู​ขนาด​ไฟล์​ในส่วน "ข้อมูล​โดยละเอียด​" สำหรับ​แต่​ละ​ตลาด​ที่​หน้า​เพจสนับสนุน Volvo Cars (support.volvocars.com)

ตรวจ​สอบ​เวอร์​ชั่น​ของ​แผน​ที่​ในปัจจุบัน

P5-1617-Icon-App screen-OTA

แตะที่ Download Centre ใน​มุมมองแอพพลิเคชั่น

P5-1507-Navi Karta Uppdat-1

แตะ​ที่​ลูกศร​เพื่อ​ขยาย​เขตพื้นที่

ข้อมูล​แผน​ที่​โดย​ละเอียด​จะ​แสดงขึ้น

P5-1646-Navi-USB Map update

จด​บันทึก​ข้อมูล​แผน​ที่ไว้

การ​ดาวน์​โหลด​ข้อมูล​แผน​ที่​จาก​อินเทอร์เน็ต​ลง​ใน​หน่วยความจำแบบ USB

เตรียม​หน่วยความจำแบบ USB และ​ข้อมูล​แผน​ที่​ที่​จด​บันทึก​ไว้​ให้พร้อม

จาก​เครื่อง​คอมพิวเตอร์​ที่​มี​อินเทอร์เน็ต ให้​ไป​ที่​ไซต์​การ​สนับสนุนของ Volvo Cars (support.volvocars.com)

เลือก​แผนที่​, รุ่น​รถ และ​รุ่นปี

คลิก​ที่​เขต​พื้นที่​ที่​จะ​ทำ​การอัพเดต

ภาพ​แผน​ที่​พร้อม​ด้วย​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ข้อมูล​แผน​ที่​ล่าสุด​สำหรับ​เขต​พื้นที่​นั้น​จะ​แสดงขึ้น

ตรวจสอบ​ว่า​แผน​ที่​เป็น​เวอร์​ชั่น​ที่​ใหม่​กว่า​แผน​ที่​ที่​มี​อยู่​ในรถ

เสียบ​หน่วยความจำแบบ USB เข้า​กับ​เครื่อง​คอมพิวเตอร์ และ​ดาวน์​โหลด​การ​อัพเดต​ไป​ยัง​หน่วยความจำแบบ USB

เวลา​ที่​ใช้​ใน​การ​ดาวน์​โหลด​ข้อมูล​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​ขนาด​ไฟล์​แผน​ที่​และ​แบนด์​วิธด์​ของ​การเชื่อมต่อ

การ​โอนย้าย​ข้อมูล​แผน​ที่จาก USB ไป​ยังรถ

การ​โอนย้าย​ข้อมูล​อาจ​ใช้​เวลานานถึง 40 นาที โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ปริมาณ​ข้อมูล​ของ​แผนที่ การ​อัพเดต​จะ​เกิดขึ้น​ในขณะ​ขับขี่ ถ้า​การ​ติดตั้ง​ยัง​ไม่​เสร็จ​สิ้น​เมื่อ​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​รถ การ​อัพเดต​จะ​ทำงาน​ต่อ​ใน​การ​ขับ​ขี่​ครั้งถัดไป

การอัพเดต

สั่งงาน​ระบบ​นำทาง

เชื่อมต่อหน่วยความจำ USB เข้า​กับ​ช่องเสียบ USB ถ้า​มี​ช่องเสียบ USB สอง​ช่อง ห้าม​ใช้​ช่อง​เสียบ​อีก​ช่องหนึ่ง

ระบบ​นำ​ทาง​จะ​ตรวจหา​การ​อัพเดต​ที่​มี​อยู่​โดย​อัตโนมัติ และ​ใน​ระหว่าง​การ​อัพเดต​ฐานข้อมูล​แผน​ที่​ทั้ง​ชุด จะ​มี​การ​แสดง​เปอร์เซ็นต์​ของ​กระบวนการ​อัพเดต​ที่​เหลืออยู่​ขึ้น​บนจอแสดงผล

สำหรับ​การ​อัพเดต​เขต​พื้นที่​ของ​แผน​ที่​บาง​เขต การ​อัพเดต​จะ​เริ่มต้นในทันที

ใน​การ​เริ่ม​การ​อัพเดต​ฐานข้อมูล​แผน​ที่​ทั้ง​ชุด ผู้ใช้​จะต้อง​แตะที่ Confirm หรือที่ Cancel เพื่อ​ยกเลิก​การติดตั้ง

แตะที่ Confirm - การ​อัพเดต​ฐานข้อมูล​แผน​ที่​ทั้ง​ชุด​จะ​เริ่มต้น​ขึ้น และ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​การ​ดำเนินการ​อัพเดต​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

หน้าจอ​จะ​แสดง​ขึ้น​เมื่อ​การ​โอน​ผ่าน​เสร็จ​สมบูรณ์ เมื่อ​ขั้นตอน​นี้​แสดง​ขึ้น​ให้​ถอด​หน่วยความจำแบบ USB ออก

เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ข้อมูล​บันเทิงใหม่

ตรวจสอบ​ว่า​ข้อมูล​แผน​ที่​ที่​ถูกต้อง​ได้รับ​การ​โอน​ถ่าย​ไป​ยัง​รถ​หรือไม่ โดย​การ​ทำ​ขั้นตอน​ที่​อธิบาย​ไว้​ในหัวข้อ "ตรวจ​สอบ​เวอร์​ชั่น​ของ​แผน​ที่​ในปัจจุบัน​" ก่อน​หน้า​นี้​ซ้ำ​อีกครั้ง

การ​ขัดจังหวะ​การทำงาน

ถ้า​มี​การ​ขัดจังหวะ​การ​ทำงาน​ใน​ระหว่าง​การ​อัพเดต จะ​มี​ข้อความ​อธิบาย​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

จะ​เกิด​อะไร​ขึ้นถ้า...

คำตอบ

...มี​การ​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ข้อมูล​บันเทิง​ใน​ระหว่าง​การอัพเดต

กระบวนการ​จะ​หยุด​ลง​ชั่วคราว และ​จะ​เริ่ม​ทำงาน​ต่อ​จาก​ตำแหน่ง​ที่​หยุด​ลง​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​เปิด​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​อีก​ครั้ง เช่น เมื่อ​สตาร์ต​เครื่องยนต์ เป็นต้น

...มี​การ​ดึง​หน่วยความจำแบบ USB ออก​ก่อนที่​การ​อัพเดต​จะ​เสร็จสมบูรณ์

กระบวนการ​จะ​หยุด​ลง​ชั่วคราว และ​จะ​เริ่ม​ทำงาน​ต่อ​จาก​ตำแหน่ง​ที่​หยุด​ลง​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​เสียบ​หน่วยความจำแบบ USB เข้า​กับ​รถ​อีกครั้ง

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดู​ที่​หน้า​เพจสนับสนุน Volvo Cars (support.volvocars.com) หรือ​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอลโว่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่