ข้อมูลระบบ

การ​อัพเดต​ข้อมูล​แผน​ที่ด้วย MapCare

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

MapCare เป็น​บริการ​อัพเดต​แผน​ที่​สำหรับ​รถ​วอล​โว่​ที่ติดตั้ง Sensus Navigation ข้อมูล​แผน​ที่​สามารถ​อัพเดต​ผ่าน​ทาง​อินเทอร์เน็ตได้

ข้อมูล​ทั่วไป​เกี่ยวกับ​การอัพเดต

การ​อัพเดต​สามารถ​ทำ​ได้​กับ​รถ​โดยตรง​โดย​ใช้​การ​เชื่อมต่อ​ของ​โทรศัพท์มือถือ หรือ​ผ่าน​เครื่อง​คอมพิวเตอร์​โดย​ใช้หน่วยความจำ USB

แผน​ที่​ของ​รถ​จะ​แบ่ง​ออกเป็น​จำนวน​เขต​พื้นที่​ที่​กำหนด​ไว้ล่วงหน้า ขณะ​อัพเดต​ข้อมูล​แผน​ที่​ไม่​จำเป็นต้อง​อัพเดต​เขต​พื้นที่​ทั้งหมด คนขับ​สามารถ​เลือก​อัพเดต​ได้​เฉพาะ​เขต​พื้นที่​ที่​ต้องการ​เพียง​หนึ่ง​เขต​หรือมากกว่า

เขต​พื้นที่​เขต​ใด​เขต​หนึ่ง​หรือ​หลาย​เขต​สามารถ​อัพเดต​ผ่าน​ทางการ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของ​รถได้ หาก​ต้องการ​อัพเดต​เขต​พื้นที่​หลายๆ เขต หรือ​อัพเดต​แผน​ที​ทั้งหมด ข้อมูล​แผน​ที่​จะ​มี​ขนาด​ที่​ใหญ่​มาก ดังนั้น​จะ​เป็น​การ​ง่าย​กว่า​ที่​ทำ​การ​อัพ​เดจ​ผ่าน​ทาง​คอมพิวเตอร์​โดย​ใช้หน่วยความจำ USB

บันทึก

ถ้า​กำหนดการ​เดินทาง​ครอบคลุม​พื้นที่​ใน​หลาย​ภูมิภาค แผน​ที่​ของ​ภูมิภาค​เหล่านั้น​จะต้อง​มี​หมายเลข​เวอร์​ชั่นเดียวกัน ไม่เช่นนั้น​แล้ว เส้นทาง​ที่​คำนวณ​ได้​อาจ​รวม​ส่วน​ของ​ถนน​ที่​ไม่ได้​คาด​ไว้ได้

การ​อัพเดต​โครงสร้าง​แผนที่

บางครั้ง​โครงสร้าง​แผน​ที่​อาจ​มี​การ​เปลี่ยนแปลง ซึ่ง​จะ​เกิดขึ้น​เมื่อ​มี​การ​เพิ่ม​เขต​พื้นที่​หรือ​เมื่อ​เขต​พื้นที่​ที่​มี​ขนาด​ใหญ่​ถูก​แบ่งย่อย​ออกเป็น​เขต​พื้นที่เล็กๆ หาก​เกิด​กรณี​ดังกล่าว​ขึ้น การ​พยายาม​อัพเดต​เขต​พื้นที่​แต่​ละ​เขต​โดย​ใช้​ขั้นตอน​ตามปกติ​จะ​ไม่​สามารถ​ทำ​ได้ และ​จะ​มี​ข้อความ​บอก​ถึง​สาเหตุ​แสดงขึ้น

ดังนั้น จึง​ต้อง​ติดตั้ง​แผน​ที่​ทั้งหมด​ใหม่​อีก​ครั้ง​แทน​โดย​ใช้หน่วยความจำ USB สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดู​ที่​หน้า​เพจสนับสนุน Volvo Cars (support.volvocars.com) หรือ​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอลโว่

การ​อัพเดต​ซอฟต์แวร์​ระบบ​นำทาง

นอกเหนือจาก​ข้อมูล​แผน​ที่​แล้ว ยัง​จำเป็นต้อง​อัพเดต​ซอฟต์แวร์​ของ​ระบบ​นำทาง (ซึ่ง​มี​การ​การ​พัฒนา​อย่างต่อเนื่อง) อยู่เสมอ สถานการณ์​ดังกล่าว​จะ​เกิดขึ้น​เมื่อ​การ​อัพเดต​ข้อมูล​แผน​ที่​ล่าสุด​ไม่​สามารถ​รองรับ​ซอฟต์แวร์​ที่​มี​อยู่​ของ​ระบบ​นำ​ทางได้ ใน​บาง​กรณี​จะ​มี​ข้อความ​แสดง​ขึ้น​เพื่อ​แจ้ง​ให้​ทราบ​ว่า​ต้อง​ทำ​การ​อัพเดต​ซอฟต์แวร์​ระบบ​นำทาง การ​ดำเนินการ​นี้​สามารถ​ทำ​ได้​ที่​ตัวแทน​จำหน่าย​วอลโว่

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดู​ในส่วน "เวอร์​ชั่น​ของซอฟต์แวร์​" ใน "การ​ตั้ง​ค่าระบบ"

การ​อัพเดต​ด้วย​รถ​ที่​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตหรือ USB

สำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​วิธีการ​อัพเดต​แผน​ที่ โปรด​ดู​ในส่วน "การ​อัพเดต​ข้อมูล​แผน​ที่​ด้วย​รถ​ที่​มี​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต​" และ "การ​อัพเดต​ข้อมูล​แผน​ที่​ผ่านเครื่อง PC และ USB"

คำถาม​ที่​ถามบ่อย

คำถาม

คำตอบ

จะ​สามารถ​เปลี่ยนแปลง​แพลตฟอร์ม​ของ​ข้อมูล​แผน​ที่ เช่น จาก​ยุโรป​เป็น​อเมริกา​เหนือ ได้หรือไม่

ได้ โดย​มี​ข้อยกเว้น​บางข้อ ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​วอล​โว่​เพื่อ​ขอ​ข้อมูลล่าสุด

การ​ดาวน์​โหลด​การ​อัพเดต​แผน​ที่​ใช้​เวลานานเท่าใด?

ขึ้นอยู่​กับ​ขนาด​ของ​ไฟล์​แผน​ที่​และ​แบนด์​วิธด์​การเชื่อมต่อ ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ขนาด​ของ​การอัพเดต (MB) จะ​แสดง​ขึ้น​บนหน้าจอ

การ​อัพเดต​มี​ขนาด​ใหญ่เท่าใด

ขึ้นอยู่​กับตลาด แผน​ที่​ของ​แต่​ละ​ตลาด​จะ​มี​ข้อมูล​โดย​ละเอียด โปรด​ดู​ที่​หน้า​เพจสนับสนุน Volvo Cars (support.volvocars.com)

ไม่​มี​การ​อัพเดต​ใด​ทำงาน​เลย ฉัน​ควร​ทำอย่างไร?

ลอง​ไป​ที่​หน้า​เพจสนับสนุน Volvo Cars (support.volvocars.com) หรือ​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอลโว่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่