ป้อน​จุดหมายปลายทาง

บันทึก​จุดหมาย​ปลายทาง​โดยใช้ "Send to Car"

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​สามารถ​ทำ​ได้​หลาย​วิธี การ​ใช้ฟังก์ชัน Send to Car (ส่งไป​ยังรถ) ก็​เป็น​หนึ่ง​ใน​วิธีเหล่านั้น

ส่ง​ตำแหน่ง​ไป​ยังรถ

Send to Car (ส่งไป​ยังรถ) คือ​ฟังก์ชัน​ที่​ทำ​ให้​สามารถ​เพิ่ม​จุดหมาย​ปลายทาง​หรือ​ตำแหน่ง​ไป​ยัง​ระบบ​นำ​ทาง​ของ​รถ​ได้​ผ่าน​ทางคอมพิวเตอร์

ฟังก์ชั่น Send to Car สามารถ​ใช้​งาน​จากแอพ Volvo On Call ได้ และ​ยัง​สามารถ​ใช้แอพ Volvo On Call เมื่อ​จำเป็นต้อง​ส่ง​จุดหมายปลายทาง/ตำแหน่ง​จากศูนย์บริการ Volvo On Call ไป​ยัง​รถ​ได้​อีกด้วย

พึง​ระลึก​ไว้​ว่า​ขั้นตอน​ที่​แสดง​ขึ้น​ที่นี่​เป็น​เพียง​ตัวอย่าง​หนึ่ง​จาก​ซัพ​พลาย​เออร์​ผู้​ให้บริการ​แผน​ที่เท่านั้น

ใช้​เครื่อง​คอมพิวเตอร์​เพื่อ​ไปที่ here.com

บริการ​แผน​ที่​จะ​เปิดขึ้น

ค้นหา​ตำแหน่ง​ที่ต้องการ

P5-1617-Navi-Send to car-Karta

คลิก​ขวา​ที่​ตำแหน่ง จากนั้น​คลิก​ที่อยู่

เมนูด้านข้าง/บัตร​ข้อมูล​จะ​เปิดขึ้น

P5-1617-Navi-Send to car-menu

คลิกที่ แชร์ ใน​เมนูด้านข้าง

P5-1617-Navi-Send to car-Icon

คลิกที่ ส่งไป​ที่รถ ใน​เมนูด้านข้าง

เลือก​รถ​และ​ป้อนหมายเลข VIN ของ​รถ หรือ​ที่​อยู่​อี​เมล​ที่​ลงทะเบียน​ไว้กับ Volvo ID ของ​ท่าน จากนั้น​ให้คลิก ส่ง

P5-1617-Navi-Send to car- send

คลิกที่ เสร็จสิ้น

ตำแหน่ง​จะ​ถูก​ส่งไป​ที่รถ

ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับซัพ​พลาย​เออร์​ราย​อื่น และฟังก์ชัน Send to Car จะ​มี​ให้บริการ​ที่​หน้า​เพจ​สนับสนุนของ Volvo Cars (support.volvocars.com)

การ​รับ​และ​การ​ใช้​ตำแหน่ง​ในรถ

เพื่อให้​รถ​สามารถ​รับ​ข้อมูล​ได้ รถ​จะต้อง​เชื่อมต่อ​กัน​อินเทอร์เน็ต โปรด​ดู​คำอธิบาย​ในส่วน "การ​เชื่อมต่อรถ​" ถ้า​ตำแหน่ง​ถูก​ส่งไป​ที่​รถโดย Volvo On Call ระบบ​จะ​ใช้​โมเด็ม​แบบ​รวม​ใน​ตัว​ของ​รถ​ใน​การ​ส่ง​ข้อมูล นั่น​คือ ไม่​จำเป็นต้อง​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​แยกต่างหาก

เมื่อ​รถ​ได้รับ​ตำแหน่ง​แล้ว จะ​มี​การ​แจ้ง​เตือน​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง แตะ​ที่​การ​แจ้งเตือน/สัญลักษณ์

บัตร​ข้อมูล​จะ​เปิดขึ้น

เลือก​การ​ใช้​ตำแหน่ง​ที่ต้องการ

การ​ใช้​ตำแหน่ง​ที่​บันทึกไว้

ตำแหน่ง​ที่​ได้รับ​จะ​ถูก​บันทึก​ไว้​ใน​ไลบรารี​ของ​ระบบ​นำ​ทาง และ​สามารถ​ใช้​งาน​ใน​ภายหลัง​ได้ โปรด​ดูใน "ตั้ง​จุดหมาย​ปลายทาง​โดย​ใช้​จุดหมาย​ปลายทางล่าสุด/รายการโปรด/ไลบรารี"


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่