ป้อน​จุดหมายปลายทาง

การ​ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​โดย​ใช้​การ​ค้นหา​ด้วย​ข้อความ​แบบอิสระ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ตั้ง​จุดหมาย​ปลายทาง​สามารถ​ทำ​ได้​หลาย​แบบ เช่น การ​ค้นหา​ด้วย​ข้อความ​แบบ​อิสระ เป็น​ต้น การ​ค้นหา​นี้​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​หมายเลขโทรศัพท์​, รหัสไปรษณีย์​, ถนน​, เมือง​, พิกัด และ​สถานที่น่าสนใจ (Point of Interest - POI)

แป้นพิมพ์​บน​หน้าจอ​สามารถ​ใช้​ใน​การ​พิมพ์​อักขระ​ส่วน​ใหญ่ และ​ใช้​ใน​การ​ค้นหา​จุดหมาย​ปลายทางได้ สำหรับ​คำอธิบาย โปรด​ดู​ในส่วน "การ​ใช้​แป้นพิมพ์​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง"

P5-1507-Navi-Symbol Set dest.

แตะที่ Set dest. ที่​ด้านล่าง​ของหน้าจอ

ภาพ​แผน​ที่​จะ​เปลี่ยนไป​เป็น​การ​ค้นหา​โดย​ใช้​ที่อยู่

กดปุ่ม

P5-1617-Navi-Set dest-Free text search

ป้อน​คำค้นหา

ผล​การ​ค้นหา​จะ​แสดง​ขึ้น​เมื่อ​ป้อน​อักขระ​แต่​ละตัว

ถ้า​การ​ค้นหา​ให้​ผลลัพธ์​ที่ต้องการ - แตะ​ที่​ผล​การ​ค้นหา​ที่​ต้องการ​เพื่อ​แสดง​บัตร​ข้อมูล แล้ว​เลือก​เพื่อ​ใช้​ผล​การ​ค้นหาต่อไป

ถ้า​การ​ค้นหา​ให้ผล​การ​ค้นหา​เป็น​จำนวน​มากเกินไป - แตะที่ Filter search แล้ว​เลือก​ตำแหน่ง​เพื่อ​ค้นหา​ใน​บริเวณ​ใกล้เคียง จากนั้น​ให้​เลือก​เพื่อ​ใช้​ผล​การ​ค้นหาต่อไป

  • Around car
  • Around destination
  • Along route
  • Around point on map

พิกัด

นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​โดย​ใช้​พิกัด​บน​แผน​ที่​ได้​ด้วยเช่นกัน

  • พิมพ์ เช่น “N 58.1234 E 12.5678” แล้วแตะ Search
การ​ป้อน​จุด​ของ​เข็มทิศ N, E, S และ W สามารถ​ทำ​ได้​หลาย​วิธี เช่น วิธีต่อไปนี้:

N 58,1234   E 12,5678 (มี​เว้นวรรค)

N58,1234   E12,5678 (ไม่​มี​เว้นวรรค)

58,1234N   12,5678E (มี​ตำแหน่ง​เข็มทิศ หลังจาก พิกัด)

58,1234-12,5678 (มี​เครื่องหมายขีด ไม่มี ตำแหน่ง​เข็มทิศ)

ถ้า​ต้องการ ท่าน​สามารถ​ใช้​เครื่องหมายจุลภาค [,] แทนจุด [.] ได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่