ป้อน​จุดหมายปลายทาง

การ​ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​โดย​ใช้​ที่อยู่

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​สามารถ​ทำ​ได้​หลาย​วิธี วิธีการ​กำหนด​โดย​ใช้​ที่​อยู่​ก็​เป็น​หนึ่ง​ใน​วิธีเหล่านั้น

P5-1507-Navi-Symbol Set dest.

แตะที่ Set dest. ที่​ด้านล่าง​ของหน้าจอ - ภาพ​แผน​ที่​จะ​เปลี่ยนเป็น​การ​ค้นหา​โดย​ใช้​ที่​อยู่​พร้อม​ด้วย​ช่อง​ข้อมูล​สำหรับ​การ​ค้นหา​โดย​ใช้​ที่อยู่

P5-1507-NAVI-Ange resmål Adress

ตัวอย่าง​ของ​ช่อง​ข้อมูล​การค้นหา - อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​ตามตลาด/เขตพื้นที่

โปรด​ทราบ​ว่า​ตัวเลือก​การ​ค้นหา​ที่​อธิบาย​ไว้​ใน​ที่นี้​อาจ​ไม่​มี​ให้บริการ​ใน​บางตลาด/เขต​พื้นที่ หน้าจอ​จะ​แสดง​เฉพาะตัว​เลือก​การ​ค้นหา​ที่​มี​อยู่​ใน​พื้นที่​การ​ค้นหา​ใน​ปัจจุบันเท่านั้น

จะต้อง​ป้อน​ข้อมูล​ลง​ใน​ช่อง​ข้อมูล​ทั้งหมด ถ้า​ต้องการ​เดินทาง​ไป​ที่​เมือง​ใด​เมือง​หนึ่ง การ​ป้อน​เพียง​แค่​ประเทศ​และ​เมือง​ก็​เพียงพอแล้ว จากนั้น จะ​มี​การ​ให้​คำแนะนำ​เส้นทาง​ไป​ยัง​ใจ​กลาง​เมืองนั้นๆ

เลือก​ออปชั่น​ส่วน​ข้อความ​ที่​มี​อยู่​อัน​ใด​อันหนึ่ง และ​พิมพ์​โดย​ใช้​แป้นพิมพ์​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง:

  • Country/State/Province
  • City/Territory/Postcode
  • Address
  • Number
  • Junction

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่