Sensus Navigation

การ​ตรวจหา​ข้อบกพร่องสำหรับ Sensus Navigation

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ตัวอย่าง​ต่อไปนี้​คือ​สิ่ง​ที่​อาจ​แสดง​ว่า​ระบบ​นำ​ทางผิดปกติ

ตำแหน่ง​ของ​รถ​บน​แผน​ที่​ไม่ถูกต้อง

ระบบ​นำ​ทาง​แสดง​ตำแหน่ง​ของ​รถ​ที่​ความ​แม่นยำประมาณ 20 เมตร

โอกาส​ที่​อาจ​เกิด​ความ​ผิดพลาด​จะ​เพิ่ม​สูงขึ้น​เมื่อ​ขับ​ขี่​บน​ถนน​ที่​ขนาน​ไป​กับ​ถนน​อีก​เส้นหนึ่ง​, บน​ถนน​ที่​คดเคี้ยว​, ถนน​ที่​มี​หลาย​ระดับ และ​หลังจาก​ที่​ขับ​ขี่​เป็น​ระยะทางไกล​โดย​ไม่​มี​การเลี้ยว

ภูเขาสูง​, อาคาร​, อุโมงค์​, สะพานรถไฟ​, ทาง​ข้าม​ด้านบน​หรือ​ด้านล่าง และ​อื่นๆ อาจ​ส่งผล​ต่อ​การ​รับ​สัญญาณ​แซท​เทิล​ไลท์​ได้ ซึ่ง​หมายความ​ว่า​ความ​แม่นยำ​ใน​การ​คำนวณ​ตำแหน่ง​ของ​รถ​อาจ​ลดลงได้

ระบบ​ไม่​คำนวณ​เส้นทาง​ที่​เร็วที่สุด/สั้นที่สุด

เมื่อ​มี​การ​คำนวณ​เส้นทาง​ต้อง​นำ​ปัจจัย​หลาย​อย่าง​มา​ใช้​เพื่อ​หา​ผลลัพธ์​ที่​ดี​ที่สุด​ตาม​หลักการ ปัจจัย​ต่างๆ เหล่านั้น ได้แก่ ระยะทาง​ของเส้นทาง​, ความ​กว้าง​ของถนน​, ลักษณะ​ของถนน​, ความ​หนาแน่น​ของ​การจราจร และ​ขีดจำกัดความเร็ว อย่างไร​ก็​ตาม คนขับ​สามารถ​เลือก​เลือก​เส้นทาง​ที่​ดีกว่า​ได้​โดย​อาศัย​ประสบการณ์​และ​ความ​ชำนาญ​ในพื้นที่

ตัวอย่างเช่น ระบบ​อาจ​แนะนำ​ให้​ใช้​ถนน​ที่​เก็บ​ค่า​ผ่าน​ทาง​หรือ​เรือ​ข้าม​ฟาก ในขณะ​ที่​คนขับ​อาจ​เลือก​ที่​จะ​หลีกเลี่ยง​สิ่งเหล่านั้น

ด้วย​เหตุผล​ทาง​เทคนิค ระบบ​สามารถ​ใช้ได้​เฉพาะ​กับ​ถนน​เส้น​หลัก​เท่านั้น​เมื่อ​คำนวณ​เส้นทาง​สำหรับ​ระยะทางไกล

ถ้า​ท่าน​เลือก​ให้​หลีกเลี่ยง​ถนนที่้​เก็บ​ค่า​ผ่าน​ทาง​และ​ทาง​ด่วน ระบบ​จะ​พยายาม​หลีกเลี่ยง​ให้​มาก​ที่สุด​เท่าที่​จะ​สามารถ​ทำ​ได้ และ​จะ​ใช้​ถนน​เหล่านี้​เฉพาะ​เมื่อ​ไม่​มี​ทางเลือก​อื่น​ที่​เหมาะสม​จริงๆ เท่านั้น

ตำแหน่ง​ของ​รถ​บน​แผน​ที่​ไม่​ถูกต้อง​หลังจาก​การขนส่ง

ถ้า​มี​การ​ขนส่ง​รถ เช่น โดย​เรือ​ข้าม​ฟาก​หรือ​รถไฟ หรือ​ลักษณะ​การ​ขนส่ง​ที่​กีด​ขวาง​การ​รับ​สัญญาณ​แซท​เทิล​ไลท์ ระบบ​อาจ​ใช้​เวลานานถึง 5 นาทีก่อนที่​จะ​สามารถ​คำนวณ​ตำแหน่ง​ของ​รถ​ได้​อย่างถูกต้อง

หลังจาก​การ​เปลี่ยน​ยาง สัญลักษณ์​ของ​รถ​บน​หน้าจอ​อาจ​ทำงาน​อย่าง​ไม่​ถูกต้องได้

นอกเหนือจาก​ตัวรับ​สัญญาณ​แซท​เทิล​ไลท์​แล้ว เซ็นเซอร์​ความเร็ว​รถ​และ​ไจ​โรส​โคป​ก็​มี​ส่วน​ช่วย​ใน​การ​คำนวณ​ตำแหน่ง​ใน​ปัจจุบัน​และ​ทิศ​ทางการ​เคลื่อนที่​ของ​รถด้วย หลังจาก​การ​ติดตั้ง​ล้อ​อะไหล่ หรือ​การ​เปลี่ยน​ระหว่าง​ยาง​ฤดู​ร้อน​กับ​ยาง​ฤดู​หนาว ระบบจำเป็นต้อง "เรียนรู้​" ขนาด​ของ​ล้อ​ใหม่ก่อน

ดังนั้น เพื่อให้​ระบบ​ทำงาน​ได้​อย่าง​มี​ประสิทธิภาพ​มาก​ที่สุด ขอ​แนะนำ​ให้​ขับ​รถ​ไป​บน​ถนน​ที่​มี​การ​รับ​สัญญาณ​แซท​เทิล​ไลท์​ที่ดี (มี​ทัศ​นิ​วิสัย​ที่ดี) ใน​ระยะเวลาหนึ่ง

ภาพ​แผน​ที่​ไม่​ตรง​ตาม​สถานการณ์จริง

ปัจจัย​ต่างๆ เช่น การ​ขยาย​ถนน​หรือ​การ​สร้าง​ถนน​ใหม่​อย่างต่อเนื่อง​, การ​นำ​กฎ​จราจร​ใหม่ๆ มา​ใช้​อยู่​ตลอดเวลา และ​ปัจจัย​อื่นๆ หมายความ​ว่า​ฐานข้อมูล​แผน​ที่​อาจ​ไม่​สมบูรณ์​ได้​ใน​ทุกสถานการณ์

เนื่องจาก​ข้อมูล​แผน​ที่​ได้​มี​การ​อัพเดต​และ​พัฒนา​อย่าง​ต่อเนื่อง จึง​ต้อง​ทำ​การ​ตรวจสอบ​ว่า​มี​การ​อัพเดต​ใน​ปัจจุบันหรือไม่

สัญลักษณ์​รถ​บน​หน้าจอ​กระโดด​ไป​ข้างหน้า​หรือหมุน

ระบบ​อาจ​ต้อง​ใช้​เวลา​สอง​ถึง​สาม​วินาที​ใน​การ​ตรวจจับ​ตำแหน่ง​และ​การ​เคลื่อนที่​ของ​รถ​ก่อน​จะ​ที่​ออกตัว

ปิด​ระบบ​และ​ดับเครื่องยนต์ สตาร์ต​เครื่องยนต์​อีก​ครั้ง แต่​ให้​จอด​อยู่​กับ​ที่​สักครู่​หนึ่ง​ก่อน​จะ​เริ่ม​ขับขี่

ข้อมูล​แผน​ที่​ไม่อัพเดต

โปรด​ดู​คำตอบ​ที่​หัวข้อถัดไป

ได้​ติดตั้ง​ข้อมูล​แผน​ที่​ล่าสุด​ไว้หรือไม่

ข้อมูล​แผน​ที่​ได้รับ​การ​อัพเดต​และ​ปรับปรุง​อยู่ตลอดเวลา ตรวจสอบ​ว่า​เวอร์​ชั่น​ของ​แผน​ที่​เป็น​เวอร์​ชั่น​ปัจจุบัน​และ​มี​การ​อัพเดต​พร้อม​ใช้งาน:

  • ตรวจสอบ​ด้วย​รถ​ที่​มี​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต - ดู​ในส่วน "การ​อัพเดต​ข้อมูล​แผน​ที่​ด้วย​รถ​ที่​มี​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต"
  • ตรวจ​สอบ​เวอร์​ชั่น​ของ​แผน​ที่​ใน​รถ​และ​เปรียบเทียบ​กับเวอร์​ชั่น​ที่​มี​ให้​บน​ไซต์​การ​สนับสนุนของ Volvo Cars - ดู​ในส่วน "การ​อัพเดต​แผน​ที่​ผ่านเครื่อง PC และ USB"

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่