ศึกษาคู่มือของคุณ

V90
2017

บริการ​ด้าน​ความปลอดภัย

3 ผลลัพธ์

บริการ​ด้าน​ความ​ปลอดภัยโดย Volvo On Call

สัญญาณ​เตือน​แบบ​อัตโนมัติ​และ​แบบ​แมน​นวล และ​ความสามารถ​ใน​การ​โทร​เพื่อ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​รถ​เสีย​เป็น​บริการ​ด้าน​ความ​ปลอดภัย​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ผ่านทาง Volvo On Call บริการ​ด้าน​ความ​ปลอดภัย​ใช้​สำหรับ​สัญญาณ​เตือน​เมื่อ​เกิด​อุบัติเหตุ​หรือ​ใน​กรณีฉุกเฉิน

โทร​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​รถ​เสียด้วย Volvo On Call

โทร​เพื่อ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​อย่างเช่น ยางรั่ว​, น้ำมัน​เชื้อเพลิง​หมด หรือ​แบตเตอรี่​หมดไฟ

บริการ​ด้าน​ความ​ปลอดภัย​แบบ​แมน​นวลด้วย Volvo On Call

ติดต่อศูนย์บริการ Volvo On Call เพื่อ​โทร​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​สถานการณ์ฉุกเฉิน