บริการ​เพื่อ​ความสะดวกสบาย

บริการ​เพื่อ​ความ​สะดวกสบายโดย Volvo On Call

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

บริการ​เพื่อ​ความ​สะดวกสบาย​ผ่าน​อุปกรณ์​แบบ​พกพา เช่น การ​ติดต่อสื่อสาร​กับ​รถ​ผ่าน​ทาง​แอพ เป็นต้น

แอพ​ทำ​ให้ผู้ใช้ Volvo On Call สามารถ​ติดต่อ​กับ​รถ​ที่​จอด​อยู่​ของ​เขา​ผ่าน​ทาง​อุปกรณ์​แบบ​พกพา​ได้ตลอดเวลา แอพ​สามารถ​ค้นหา​ตำแหน่ง​ของรถ​, ล็อค​รถ​จาก​ระยะไกล และ​สตาร์ท​เครื่องยนต์​จาก​ระยะไกล พร้อม​กับ​สามารถ​ดู​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ระดับ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง และ​อื่นๆ ได้​อีกมากมาย

รถ​ที่​มี​ฟังก์ชั่น​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้าร่วมกับ Volvo On Call จะ​มี​ตัวเลือก​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​เหมือนกัน​กับ​ภายใน​รถ​โดย​ใช้​อุปกรณ์​แบบพกพา


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่