Volvo On Call

การใช้ Volvo On Call

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​สั่งงานระบบ Volvo On Call ทำ​ได้​โดย​การ​กดปุ่ม SOS หรือปุ่ม ON CALL ที่​หลังคา หรือ​ผ่าน​ทาง​ตัวเลือก​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง ยัง​สามารถ​กำหนดการ​ตั้ง​ค่า​เพิ่มเติม​ใน​จอแสดงผล​ส่วนกลางได้

Volvo on Call จะ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​ของ​รถ​ถูก​กระตุ้น​ให้​ทำงาน เช่น ใน​กรณี​ที่​เกิด​อุบัติเหตุ​ถึง​ระดับ​การ​ใช้​งาน​ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​หรือ​ถุง​ลมนิรภัย มี​การ​ติดต่อ​ระหว่าง​รถ​กับศูนย์บริการ Volvo on Call ซึ่ง​จะ​ส่ง​ความ​ช่วยเหลือ​ที่​เหมาะสม​ไป​ยัง​ตำแหน่ง​ของรถ

เมื่อ​บริการ​ใด​บริการ​หนึ่ง​ทำงาน​อยู่ บริการ​นั้น​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

P5-1617-S90 V90 Volvo On call button

ภาพรวม​ของ​ปุ่ม​ที่​บริเวณ​หลังคา และ​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

ปุ่ม SOS - ใน​กรณี​ที่​เกิด​สถานการณ์ฉุกเฉิน

กดปุ่ม SOS ใน​หลังคา​เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อ​สั่งงาน​การ​บริการ​สัญญาณ​เตือน​แบบฉุกเฉิน

ปุ่ม ON CALL - ใน​กรณี​ที่​เกิด​ปัญหา​กับรถ

กดปุ่ม ON CALL ใน​หลังคา​เป็นเวลา 2 วินาที เพื่อ​สั่งงาน​การ​บริการ และ​ติดต่อ​กับศูนย์บริการ Volvo on Call

ทางเลือก​อื่นๆ นอกเหนือจากปุ่ม ON CALL

แตะ On Call ใน​มุมมอง​โทรศัพท์​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง ใน​หน้าต่าง​แบบ​ผุด​ขึ้น​ที่​เปิด​ขึ้น ให้เลือก Call

บันทึก

ใช้ปุ่ม SOS เฉพาะ​ใน​กรณี​ที่​เกิดอุบัติเหตุ​, การ​เจ็บป่วย หรือ​มี​ความ​เสี่ยง​จาก​ภายนอก​ที่​จะ​ทำ​ให้​เกิด​ความ​เสียหาย​ต่อ​รถ​หรือ​การ​บาดเจ็บ​ของ​ผู้โดยสาร ฟังก์ชัน SOS มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อให้​ใช้​ใน​กรณี​ฉุกเฉินเท่านั้น

ปุ่ม ON CALL ใช้​สำหรับ​บริการ​อื่นๆ ทั้งหมด รวมถึง​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ ณ จุด​เกิด​เหตุด้วย

การ​หยุด​บริการ​นิรภัย​หรือ​บริการ​เพื่อ​ความสะดวกสบาย

ท่าน​สามารถ​หยุด​การ​ทำงาน​ของ​บริการ​ที่​ได้​เริ่ม​ทำงาน​ไป​แล้ว​ภายใน​เวลา​ไม่เกิน 8 วินาที ได้​โดย​การกด End call ใน​จอแสดงผลส่วนกลาง

การ​ตั้งค่า

ตัวเลือก​และ​การ​ตั้ง​ค่า​ต่างๆ ที่​มี​อยู่​ใน​ระบบ​สามารถ​เลือก​ได้​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง:

แตะที่ Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

กด CommunicationVolvo On Call

- เลือก Activate UNIT เพื่อ​สั่งงานบริการ Volvo On Call และ​การ​สมัครสมาชิก ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​หาก​ต้องการ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​การ​ต่อ​อายุ​สมาชิก​และ​การ​เปิด​ใช้ระบบ

– เลือก Button lock เพื่อ​เลือก​ว่าปุ่ม SOS และ ON CALL จะ​ถูก​สั่ง​ให้​ทำงานเมื่อใด ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​นี้​หมายความ​ว่า จะ​สามารถ​สั่งงาน​ปุ่ม​ได้​เมื่อ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​อยู่​ที่​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ I หรือ II หรือ​เมื่อ​เครื่องยนต์​ทำงาน​อยู่เท่านั้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่