ศึกษาคู่มือของคุณ

XC40
2021

19 ผลลัพธ์

ข้อความของ BLIS

ข้อความ​จำนวน​หนึ่ง​ที่​เกี่ยวข้องกับ BLIS สามารถ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับได้ ต่อไปนี้​จะ​เป็น​ตัวอย่าง​จำนวนหนึ่ง

ข้อความของ City Safety

ข้อความ​จำนวน​หนึ่ง​ที่​เกี่ยวข้องกับ City Safety สามารถ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับได้ ต่อไปนี้​จะ​เป็น​ตัวอย่าง​จำนวนหนึ่ง

ข้อความสำหรับ Cross Traffic Alert*

ข้อความ​จำนวน​หนึ่ง​ที่​เกี่ยวข้องกับ Cross Traffic Alert (CTA) สามารถ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับได้ ต่อไปนี้​จะ​เป็น​ตัวอย่าง​จำนวนหนึ่ง

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESC) จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ ต่อไปนี้​จะ​เป็น​ตัวอย่าง​จำนวนหนึ่ง

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ*

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​เกี่ยวกับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (ACC) จำนวน​หนึ่ง​จะ​สามารถ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับได้

สัญลักษณ์​และ​ข้อความสำหรับ Pilot Assist*

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​จำนวน​หนึ่ง​ที่​เกี่ยวข้องกับ Pilot Assist สามารถ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับได้

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ (LKA) สามารถ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ ต่อไปนี้​จะ​เป็น​ตัวอย่าง​จำนวนหนึ่ง

โหมด​การ​แสดงผล​สำหรับ​ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ (LKA) จะ​แสดง​โดย​ใช้​สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ โดย​ขึ้นกับสถานการณ์

ข้อความ​ของ​ระบบ​ช่วย​นำ​ทาง​ขณะจอด*

ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ช่วย​นำ​ทาง​ขณะจอด (PAP) จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ และ/หรือ​จอแสดงผลส่วนกลาง ต่อไปนี้​จะ​เป็น​ตัวอย่าง​จำนวนหนึ่ง

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ช่วย​จอดรถ

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ช่วยจอด (PAS) จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับและ/หรือ​จอแสดงผลส่วนกลาง ต่อไปนี้​จะ​เป็น​ตัวอย่าง​จำนวนหนึ่ง

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​กล้อง​ช่วยจอด

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​กล้อง​ช่วยจอด (PAC) จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับและ/หรือ​จอแสดงผลส่วนกลาง ต่อไปนี้​จะ​เป็น​ตัวอย่าง​จำนวนหนึ่ง

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​การ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​ใน​กรณี​ที่​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การชน

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​จำนวน​หนึ่ง​สามารถ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับได้ ต่อไปนี้​จะ​เป็น​ตัวอย่าง​จำนวนหนึ่ง

สัญลักษณ์​ใน​แถบ​สถานะ​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

ภาพรวม​ของ​สัญลักษณ์​ที่​อาจ​แสดง​ขึ้น​ใน​แถบ​สถานะ​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

ข้อความ​จะ​แสดง​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผลส่วนกลาง

ข้อความ​ที่​แสดง​ใน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ที่​มี​อยู่​ใน​บทความ​นี้​จะ​แสดง​ไว้​ใน​ตาราง​ด้านล่างนี้

สัญลักษณ์​แสดง​และ​สัญลักษณ์เตือน

ไฟ​แสดง​และ​สัญลักษณ์​เตือน​จะ​เตือน​คนขับ​ว่า​ฟังก์ชัน​ใด​ฟังก์ชัน​หนึ่ง​ทำงานอยู่​, ระบบ​กำลัง​ทำงาน​อยู่ หรือ​มี​ข้อบกพร่อง​หรือ​ข้อผิดพลาด​ร้ายแรงเกิดขึ้น

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ขณะจอด*

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ขณะ​จอด​จำนวน​หนึ่ง​สามารถ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับได้

สัญลักษณ์​และ​ข้อความสำหรับ AdBlue®

ระบบ​ควบคุม​มลพิษ​จะ​ตรวจสอบระดับ​, คุณภาพ และ​ปริมาณ​การจ่าย AdBlue อยู่ตลอดเวลา ถ้า​เกิด​ความ​ผิดปกติ​ขึ้น ข้อความ​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

สภาพ​ความ​ร้อน​สูง​เกิน​ใน​เครื่องยนต์​และ​ระบบขับเคลื่อน

ใน​บาง​เงื่อนไข เช่น เมื่อ​ขับ​ขี่​ใน​สภาพ​ภูมิ​ประเทศ​ที่​เป็น​เนิน​เขา​หรือ​อากาศ​ร้อน เครื่องยนต์​และ​ระบบ​ขับเคลื่อน​อาจ​เสี่ยง​ต่อ​การ​เกิด​ความ​ร้อน​จัด โดยเฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​เมื่อ​บรรทุก​สัมภาระมาก

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​เกียร์อัตโนมัติ

หาก​มี​ความ​ผิดปกติ​เกิดขึ้น​ใน​ระบบ​เกียร์ สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ