ศึกษาคู่มือของคุณ

XC40
2021

4 ผลลัพธ์

ชุด​ทำ​ความร้อน*

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​มี​ฟังก์ชัน​ย่อย​สอง​ฟังก์ชัน​โดย​จะ​ช่วย​ทำ​ความ​ร้อน​ให้กับ​ห้อง​โดยสาร หรือ​เครื่องยนต์​ใน​สถานการณ์ต่างๆ

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ขณะจอด*

ถ้า​เปิด​ใช้​งาน​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​ไว้ ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ขณะ​จอด​จะ​ทำ​ความ​ร้อน​ห้อง​โดยสาร​เมื่อ​จำเป็น​ก่อน​การ​ขับขี่

ชุด​ทำ​ความ​ร้อนเสริม*

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม​จะ​ช่วย​ใน​การ​ทำ​ความ​ร้อน​ห้อง​โดยสาร​และ​เครื่องยนต์​ในขณะ​ขับขี่

การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​การ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ของ​เครื่อง​ทำ​ความ​ร้อนเสริม*

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม​จะ​ช่วย​ใน​การ​ทำ​ความ​ร้อน​ห้อง​โดยสาร​และ​เครื่องยนต์​ในขณะ​ขับขี่