ศึกษาคู่มือของคุณ

XC40
2021

8 ผลลัพธ์

แอพ

มุมมอง​แอพ​จะ​มี​แอพ​ต่างๆ สำหรับ​การ​เข้า​ใช้​งาน​บริการ​ต่างๆ ของรถ

ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​สำหรับ​ผู้ใช้​และ​การ​แบ่งปันข้อมูล

เมื่อ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​บริการ​บาง​บริการ​หรือ​แอ​พบาง​แอพ​เป็น​ครั้ง​แรก หน้าต่าง​แบบ​ผุด​ขึ้น​ที่​มี​หัวเรื่อง Terms and conditions และ Data sharing อาจ​แสดงขึ้น

การ​เปิด​และ​ปิด​ใช้​งาน​การ​แบ่งปันข้อมูล

การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​สำหรับ​บริการ​และ​แอพ​ที่​จำเป็น​สามารถ​ตั้ง​ค่า​ได้​ใน​เมนู​การ​ตั้ง​ค่า​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​สำหรับ​โปร​ไฟล์​ของคนขับ

เมื่อ​ท่าน​เริ่ม​ใช้​โปร​ไฟล์​ของ​คน​ใหม่​ชุด​ใหม่ การ​ตั้ง​ค่า​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​สำหรับ​โปร​ไฟล์​จะ​ถูก​ปรับตั้ง​ไป​ที่​การ​ตั้ง​ค่า​มาตรฐาน​ของ​รถ​และ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงานไว้

การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​สำหรับ​การให้บริการ

หาก​ท่าน​ไม่ได้​สั่งงาน​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​สำหรับ​การ​บริการ​ออนไลน์​หรือ​สำหรับ​แอพ​ต่างๆ ที่​ดาวน์​โหลด​มา ท่าน​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​เริ่มต้น​ใช้​งาน​จาก​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ของท่าน หาก​นี่​คือ​ครั้ง​แรก​ที่​ท่าน​เริ่มต้น​ใช้​งาน​การ​บริการ หรือ​กล่าวคือ​หลังจาก​การ​รี​เซ็ต​ค่า​ตั้ง​จาก​โรงงาน​หรือ​อัพเดต​ซอฟต์แวร์​บางอย่าง ท่าน​ต้อง​ยอมรับ​ข้อตกลง​และ​เงื่อนไข​สำหรับ​การ​บริการ​ออนไลน์​ของ​วอลโว่

Volvo ID

Volvo ID เป็น ID ส่วนตัว​ที่​ทำ​ให้​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​บริการ​ต่างๆ จำนวน​มาก​ได้​โดย​ใช้​ชื่อ​ผู้ใช้​และ​รหัสผ่าน​เพียง​ชุดเดียว

การ​สร้าง​และ​การลงทะเบียน Volvo ID

การสร้าง Volvo ID สามารถ​ทำ​ได้​หลาย​วิธีด้วยกัน ถ้า Volvo ID ถูก​สร้าง​ขึ้นที่ volvocars.com หรือ​โดย​ใช้แอพ Volvo On Call ท่าน​จะต้องลงทะเบียน Volvo ID นั้น​เข้า​กับ​รถ​เพื่อ​เปิด​ใช้​งาน​บริการ​ต่างๆ ของ Volvo ID

ข้อมูล​การจราจร​ใน​เวลาจริง

เมื่อ​เชื่อมต่อ​รถยนต์​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ต คนขับ​สามารถ​เข้าถึง​ข้อมูล​การจราจรเพิ่มเติม (RTTI) เกี่ยวกับ​ความ​หนาแน่น​ของการจราจร​, ถนน​ที่​ปิด และ​ข้อมูล​อื่นๆ ที่​อาจ​ส่งผล​กระทบ​ต่อ​เวลา​การเดินทาง