ศึกษาคู่มือของคุณ

XC40
2021

8 ผลลัพธ์

เสียง​, สื่อ​และอินเทอร์เน็ต

ระบบ​เครื่อง​เสียง​และ​สื่อข้อมูล​ประกอบด้วย​เครื่อง​เล่น​มีเดีย​และวิทยุ ท่าน​ยัง​สามารถ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​ผ่านทาง Bluetooth เพื่อ​ใช้​ฟังก์ชัน​แฮนด์​ฟรี​หรือ​เล่น​เพลง​แบบ​ไร้​สาย​ภายใน​รถ​ได้​อีกด้วย เมื่อ​รถ​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต ท่าน​สามารถ​ใช้​แอพ​ใน​การ​เล่น​สื่อข้อมูลได้

ข้อตกลง​การ​อนุญาต​สำหรับ​การ​ใช้​ระบบ​เครื่อง​เสียง​และสื่อข้อมูล

ใบอนุญาต​คือ ข้อตกลง​สำหรับ​สิทธิ์​ใน​การ​ดำเนินการ​กิจกรรม​บางอย่าง หรือ​การ​ใช้​สิทธิ์​ที่​ได้รับ​มอบ​จาก​บุคคล​อื่น ตาม​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​ในข้อตกลง ข้อความ​ต่อไปนี้​คือ​ข้อตกลง​ของ​วอล​โว่​กับผู้ผลิต/ผู้พัฒนา โดย​ข้อความ​ส่วน​ใหญ่​จะ​เป็นภาษาอังกฤษ

พื้นที่​จัดเก็บ​บนฮาร์ดดิสก์

สามารถ​ดู​พื้นที่​ว่าง​ที่​มี​อยู่​บน​ฮาร์ดดิสก์​ของ​รถได้

การ​ตั้ง​ค่า​เครื่องเสียง

คุณภาพ​เสียง​ที่​เหมาะสม​ที่สุด​จะ​ได้รับ​การ​ปรับตั้ง​ค่า​ไว้​ล่วงหน้า แต่​ท่าน​สามารถ​ปรับ​ได้​ตั้ง​ค่า​เพิ่มเติมได้

ประสบการณ์​ใน​การ​รับฟัง*

ประสบการณ์​ใน​การ​รับ​ฟัง คือ แอพ​ที่​ทำ​ให้​สามารถ​เข้าถึง​การ​ตั้ง​ค่า​ต่างๆ ของ​ระบบ​เสียงได้

นโยบาย​ความ​เป็น​ส่วนตัว​ของลูกค้า

วอล​โว่​ให้​ความ​เคารพ​และ​จะ​ช่วย​ปกป้อง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ทุก​คน​ที่​เข้า​เยี่ยม​ชม​เว็บไซต์​ของเรา

Sensus - ความสามารถ​ใน​การ​เชื่อมต่อ​และ​ความ​บันเทิง​แบบออนไลน์

Sensus ทำ​ให้​สามารถ​ใช้​แอพ​ต่างๆ และ​ทำ​ให้​รถ​ของ​ท่าน​เป็นฮอตสปอต Wi-Fi ได้

ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​สำหรับ​การให้บริการ

Volvo มี​การ​บริการ​ที่​ช่วย​เพิ่ม​ระดับ​ความ​ปลอดภัย​ของ​รถ​รวมทั้ง​ความสะดวกสบาย