ศึกษาคู่มือของคุณ

XC40
2021

11 ผลลัพธ์

เคล็ด​ลับ​ใน​การ​ใช้​การเชื่อมต่อ Bluetooth

หาก​ท่าน​พบว่า​การ​เชื่อมต่อ​หรือ​ความสามารถ​ใน​การ​ทำงาน​ระหว่าง​รถ​ของ​ท่าน​กับอุปกรณ์ Bluetooth ไม่​ทำงาน​อย่าง​ที่​คาด​ไว้ เคล็ด​ลับ​ต่อไปนี้​อาจ​ช่วย​ท่าน​แก้ไข​ปัญหาได้

video

เชื่อมต่อ​รถ​กับ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​โทรศัพท์​ที่​เปิด​ใช้งาน Bluetooth แล้ว

เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตผ่าน Bluetooth โดย​ใช้​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของ​โทรศัพท์​ของ​ท่าน​ร่วมกัน และ​เข้า​ใช้​งาน​บริการ​แบบ​ออนไลน์​ต่างๆ ในรถ

รถ​ที่​มี​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต*

เมื่อ​เชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ต​แล้ว จะ​สามารถ เช่น ใช้​บริการ​เพลง​และ​วิทยุ​บน​เครือข่าย​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​แอพ ดาวน์​โหลด​ซอฟต์แวร์​และ​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​ท่าน​จาก​รถยนต์ได้

เคล็ด​ลับ​ใน​กรณี​ที่​เกิด​ปัญหา​กับ​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ที่นี่​จะ​มี​เคล็ด​ลับ​ต่างๆ ที่​อาจ​มี​ประโยชน์​ถ้า​ท่าน​พบ​ปัญหา​เมื่อ​พยายาม​เชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับอินเทอร์เน็ต

การ​แบ่งปัน​การ​เข้าถึง​อินเทอร์เน็ต​จาก​รถ​ผ่านฮอตสปอต Wi-Fi

เมื่อ​รถ​ออนไลน์ จะ​สามารถ​แบ่งปัน​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของ​รถ​เพื่อให้​อุปกรณ์​อื่นๆ สามารถใช้ ได้

video

เชื่อมต่อ​รถ​กับ​อินเทอร์เน็ตผ่าน (Wi-Fi) ของโทรศัพท์

เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi โดย​ใช้​การ​ใช้​เครือข่าย​โทรศัพท์​ของ​ท่าน​ร่วมกัน และ​เข้า​ใช้​งาน​บริการ​แบบ​ออนไลน์​ต่างๆ ในรถ

video

เชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​โมเด็ม​ของรถ (ซิมการ์ด)

จะ​สามารถ​สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​โมเด็ม​ของ​รถ​และ​ซิม​การ์ดส่วนตัว (P-SIM) ได้

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​โมเด็ม​ของรถ*

รถ​ที่​ติดตั้ง​โมเด็ม​ซึ่ง​สามารถ​ใช้​ใน​การ​เชื่อมต่อ​รถยนต์​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ตได้ นอกจากนั้น ยัง​สามารถ​กระจาย​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่านทาง Wi-Fi ได้​อีกด้วย

ไม่​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​หรือ​การ​เชื่อมต่อ​ไม่ดี

ปัจจัย​ที่​มี​ผล​ต่อ​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ลบเครือข่าย Wi-Fi

การ​ลบ​เครือข่าย​ที่​จะ​ไม่​ใช้​งาน​อีกต่อไป

เทคโนโลยี​และ​การ​รักษา​ความ​ปลอดภัยของ Wi-Fi

ชนิด​ของ​เครือข่าย​ที่​สามารถ​เชื่อมต่อได้