ศึกษาคู่มือของคุณ

XC40
2021

4 ผลลัพธ์

ฟิวส์​และ​ชุด​ไฟฟ้าส่วนกลาง

ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​และ​ส่วนประกอบ​ทาง​ไฟฟ้า​ต่างๆ จะ​ได้รับ​การ​ปกป้อง​โดย​ฟิวส์​จำนวน​หนึ่ง เพื่อ​ป้องกัน​ความ​เสียหาย​ของ​ระบบ​ไฟฟ้า​ใน​รถ​ของ​ท่าน​เนื่องจาก​การ​ลัดวงจร​หรือ​กระแสไฟเกิน

การ​เปลี่ยนฟิวส์

การ​ทำงาน​และ​ส่วนประกอบ​เชิง​ไฟฟ้า​ต่างๆ จะ​ได้รับ​การ​ปกป้อง​โดย​ฟิวส์​จำนวน​หนึ่ง เพื่อ​ป้องกัน​ความ​เสียหาย​ของ​ระบบ​ไฟฟ้า​ใน​รถ​ของ​ท่าน​จาก​การ​ลัดวงจร​หรือ​กระแสไฟเกิน

ฟิวส์​ใต้​ที่​นั่ง​ด้านหน้าซ้าย

ฟิวส์​ใต้​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​ซ้าย​จะ​ป้องกันปลั๊กไฟ​, จอแสดงผล​, โมดูล​ประตู และอื่นๆ

ฟิวส์ - ใน​ห้องเครื่องยนต์

หน้าที่​อย่าง​หนึ่ง​ของ​ฟิวส์​ใน​ห้อง​เครื่องยนต์​ก็​คือ การ​ป้องกัน​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​เครื่องยนต์​และเบรก