ศึกษาคู่มือของคุณ

XC40
2021

7 ผลลัพธ์

การ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​เลี้ยวด้านหลัง

หลอดไฟ​สำหรับ​ไฟ​เลี้ยว​ด้านหลัง​จะ​อยู่​หลัง​แผง​ปิด​ที่​ด้านข้าง​ของ​ห้อง​เก็บสัมภาระ

การ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​สำหรับ​ไฟเบรก

หลอดไฟ​สำหรับ​ไฟ​เบรก​จะ​อยู่​หลัง​แผง​ปิด​ที่​ด้านข้าง​ของ​ห้อง​เก็บสัมภาระ

การ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ของ​ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง

ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​จะ​ติดตั้ง​อยู่​ใน​กัน​ชน​หลัง​ที่​ด้านคนขับ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ

ประเภท​ของ​หลอดไฟ​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​ตาม​รุ่น​และ​ระดับอุปกรณ์ หากหลอดไฟ ขาด ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ได้​โดย​ปฏิบัติ​ตาม​วิธีการ​ที่​อธิบาย​ไว้​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ หาก​เกิด​ความ​บกพร่อง​ขึ้น​ในไฟ LED โดย​ส่วน​ใหญ่​จะต้อง​เปลี่ยน​ชุด​ไฟ​ส่อง​สว่างทั้งหมด

ตำแหน่ง​ของ​ไฟ​ภายนอกรถ

ไฟ​ภายนอก​รถ​จะ​ใช้​ไฟ​ส่อง​สว่าง​จำนวนหนึ่ง ไฟ​ที่​เป็นชนิด LED จะต้อง​เปลี่ยน​โดยศูนย์บริการ ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

ข้อมูล​จำเพาะ​ของหลอดไฟ

ข้อมูล​จำเพาะ​ของ​หลอดไฟ​แบบ​เปลี่ยนได้ติดต่อศูนย์บริการ ถ้า​เกิด​ความ​ผิดปกติ​อื่นๆ นอกเหนือจาก​ความ​ผิดปกติ​ของหลอดไฟ หาก​เกิด​ความ​บกพร่อง​ขึ้น​ในไฟ LED โดย​ส่วน​ใหญ่​จะต้อง​เปลี่ยน​ชุด​ไฟ​ส่อง​สว่างทั้งหมด

การ​ตรวจสอบ​ไฟ​ของ​รถพ่วง

เมื่อ​เชื่อมต่อ​รถพ่วง - ตรวจสอบ​ว่า​ไฟ​ท้าย​สามารถ​ทำงาน​ได้​อย่าง​ถูกต้อง​ก่อนที่​จะ​ออกเดินทาง