ศึกษาคู่มือของคุณ

XC40
2021

7 ผลลัพธ์

ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน*

ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSI) สามารถ​ช่วย​ให้​คนขับ​สังเกต​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ที่​เกี่ยวกับ​ความเร็ว​และ​ป้าย​ข้อ​ห้าม​ต่างๆ ได้

ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บน​ถนนและ Sensus Navigation*

การ​สั่งงาน​หรือ​ยกเลิก​ระบบ​ข้อมูล​ป้ายถนน*

ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSI) เป็น​ฟังก์ชัน​ทางเลือก​ซึ่ง​คนขับ​สามารถ​เลือก​สั่งงาน​หรือ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ฟังก์ชัน​นี้ได้

ข้อจำกัด​ของ​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน*

ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSI) อาจ​มี​ข้อจำกัด​ใน​การ​ทำงาน​ใน​บางสถานการณ์

การ​เตือน​สำหรับ​ขีดจำกัด​ความเร็ว​และ​กล้อง​ตรวจจับ​ความเร็ว​จาก​ระบบ​ข้อมูล​ป้ายถนน*

ระบบ​ข้อมูล​ป้ายถนน (RSI) จะ​มี​ฟังก์ชัน​ย่อย​ที่​สามารถ​เตือน​ให้​คนขับ​ทราบ​เมื่อ​เกิน​ขีดจำกัด​ความเร็ว หรือ​ทำงาน​ร่วมกับ​กล้อง​ตรวจจับความเร็ว

การ​สั่งงาน​และ​การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​เตือน​จาก​ระบบ​ข้อมูล​ป้ายถนน*

ฟังก์ชันย่อย Speed Limit Warning สำหรับ​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSI) เป็น​ฟังก์ชัน​ทางเลือก​ซึ่ง​คนขับ​สามารถ​เลือก​สั่งงาน​หรือ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ฟังก์ชัน​นี้ได้

โหมด​การ​แสดงผล​สำหรับ​ระบบ​ข้อมูล​ป้ายถนน*

ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSI) จะ​แสดง​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ใน​ลักษณะ​ต่างๆ โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ป้าย​และสถานการณ์