ศึกษาคู่มือของคุณ

XC40
2021

6 ผลลัพธ์

ตาราง​ตำแหน่ง​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​ใช้​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ของรถ

ตาราง​จะ​ให้​คำแนะนำ​เกี่ยวกับ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​เหมาะสม​สำหรับ​แต่​ละ​ตำแหน่ง และ​สำหรับ​ขนาด​ของเด็ก

การ​วาง​ตำแหน่ง​ที่​นั่งเด็ก

สิ่ง​ที่​สำคัญ​ก็​คือ​การ​วาง​ตำแหน่ง​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ใน​ตำแหน่ง​ที่​ถูกต้อง​ภายใน​รถ โดย​การ​เลือก​ตำแหน่ง​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​ปัจจัย​หลาย​อย่าง เช่น ประเภท​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก และ​ได้​สั่งงาน​ถุง​ลม​นิรภัย​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ไว้​หรือไม่ เป็นต้น

จุด​ยึด​ที่​นั่งเด็ก

สิ่ง​ที่​สำคัญ​ก็​คือ​จะต้อง​ระลึก​ถึง​สิ่ง​ต่างๆ จำนวน​หนึ่ง​เมื่อ​ทำ​การ​ยึด​และ​ใช้​งาน​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ตำแหน่ง​การ​วาง​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก

ตาราง​ภาพรวม​สำหรับ​ตำแหน่ง​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก

ตาราง​จะ​ให้​ภาพรวม​เกี่ยวกับ​ประเภท​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​เหมาะ​สำหรับ​ที่​นั่ง​ของรถ

ตาราง​ตำแหน่ง​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก ISOFIX

ตาราง​นี้​จะ​ให้​คำแนะนำ​เกี่ยวกับ​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก ISOFIX ที่​เหมาะสม​สำหรับ​แต่​ละ​ตำแหน่ง และ​สำหรับ​ขนาด​ของเด็ก

ตาราง​ตำแหน่ง​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก i-Size

ตาราง​นี้​จะ​ให้​คำแนะนำ​เกี่ยวกับ​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก i-Size ที่​เหมาะสม​สำหรับ​แต่​ละ​ตำแหน่ง และ​สำหรับ​ขนาด​ของเด็ก