ศึกษาคู่มือของคุณ

XC40
2021

3 ผลลัพธ์

สัญญาณเตือน*

สัญญาณ​เตือน​จะ​ให้​เสียง​เตือน​และ​ไฟ​เตือน​ถ้า​มี​ใคร​บาง​คน​เข้า​ไป​ใน​รถ​โดย​ไม่ได้​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ที่​ใช้ได้ หรือ​ไป​เปลี่ยนแปลง​แบตเตอรี่​สตาร์ต​หรือ​ไซเรน​สัญญาณเตือน

การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​สัญญาณเตือน*

สัญญาณ​เตือน​จะ​พร้อม​ทำงาน​เมื่อ​ล็อค​รถ และ​จะ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​เมื่อ​ปลด​ล็อครถ นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​สัญญาณ​โดย​ไม่​มี​กุญแจ​ที่​ใช้​งาน​ได้​ได้​อีกด้วย

การ​ลด​ระดับ​การ​ทำงาน​ของ​สัญญาณเตือน*

ลด​ระดับ​สัญญาณ​เตือน เช่น เมื่อ​เดินทาง​ด้วย​แพ​ขนานยนต์