ชุด​ควบคุม​สภาพอากาศ

การ​เปิดทั้งหมด

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน​การ​เปิด​ทั้งหมด​จะเปิด/ปิด​กระจก​ประตู​ทั้งหมด​พร้อม​กัน และ​สามารถ​ใช้​ใน​กรณี​อย่างเช่น เมื่อ​ต้องการ​ระบาย​อากาศ​ภายใน​รถ​อย่าง​รวดเร็ว​ใน​สภาพ​อากาศ​ร้อน เป็นต้น

ปุ่มเซ็นทรัลล็อก

ปุ่มเซ็นทรัลล็อก

การกด สัญลักษณ์ ใน​ปุ่ม​เซ็นทรัลล็อก​ค้าง​ไว้ จะเป็นการเปิดกระจก​ประตู​ทุก​บาน​ใน​เวลาเดียวกัน การ​ดำเนินการ​แบบ​เดียวกัน​นี้​ที่สัญลักษณ์ จะ​เป็นการปิดกระจก​ประตู​ทุก​บาน​พร้อมกัน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่