ศึกษาคู่มือของคุณ

XC60
2016 Early

ห้องเครื่องยนต์

19 ผลลัพธ์

ฟิวส์ - ทั่วไป

การ​ทำงาน​และ​ส่วนประกอบ​เชิง​ไฟฟ้า​ต่างๆ จะ​ได้รับ​การ​ปกป้อง​โดย​ฟิวส์​จำนวน​หนึ่ง เพื่อ​ป้องกัน​ความ​เสียหาย​ของ​ระบบ​ไฟฟ้า​ใน​รถ​ของ​ท่าน​จาก​การ​ลัดวงจร​หรือ​กระแสไฟเกิน

แบตเตอรี่สตาร์ต - การเปลี่ยน

ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​สตาร์ต​ใน​รถยนต์​เอง​ได้​โดย​ไม่​ต้อง​อาศัย​ความ​ช่วยเหลือ​จากศูนย์บริการ

น้ำมันเครื่อง - เกรด​และปริมาณ

ปริมาณ​และ​เกรด​ของ​น้ำมันเครื่อง​สำหรับ​เครื่องยนต์​แต่​ละ​ชนิด​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

video

น้ำมันเครื่อง - การ​ตรวจสอบ​และ​การเติม

ใน​เครื่องยนต์​บาง​รุ่น​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​จะ​มี​การ​ตรวจจับ​โดย​ใช้​เซ็นเซอร์​วัด​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​แบบ​อิเล็กทรอนิกส์ ส่วน​เครื่องยนต์​รุ่น​อื่นๆ จะ​ใช้​ก้าน​วัด​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​ใน​การตรวจสอบ

น้ำมัน​พวงมาลัยเพาเวอร์ - เกรด

น้ำมัน​พวงมาลัย​เพาเวอร์​เป็น​น้ำมันหล่อลื่น​ระดับกลาง​ที่​ใช้​ใน​ระบบ​พวงมาลัย​เพาเวอร์​ของรถยนต์

น้ำมันเบรก - เกรด​และปริมาณ

สาร​ที่​ใช้​ใน​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​เบรกไฮ​ดรอ​ลิกเบ​รก​เรียกว่า​น้ำมัน​เบรก ซึ่ง​มี​หน้าที่​ใน​การ​ส่งผ่าน​ความ​ดัน​จาก​แป้น​เบรก​ผ่าน​แม่​ปั๊ม​เบรก​ไป​ยัง​กระบอก​สูบ​ทำงาน​ตัว​ใด​ตัว​หนึ่ง​หรือ​หลาย​ตัว และ​ส่งผล​ให้​มี​การ​เบรก​ใน​แบบกลไก

ฟิวส์ - ใน​ห้องเครื่องยนต์

หน้าที่​อย่าง​หนึ่ง​ของ​ฟิวส์​ใน​ห้อง​เครื่องยนต์​ก็​คือ การ​ป้องกัน​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​เครื่องยนต์​และเบรก

แบตเตอรี่ - สัญลักษณ์

บน​แบตเตอรี่​จะ​มี​ข้อมูล​และ​สัญลักษณ์​เตือนอยู่

น้ำ​หล่อเย็น - เกรด​และปริมาณ

ระดับ​น้ำ​หล่อ​เย็น​ที่​รับรอง​สำหรับ​เครื่องยนต์​แต่​ละ​ชนิด​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

น้ำมัน​เบรก​และ​น้ำมันคลัตช์ - ระดับ

ระดับ​น้ำมัน​เบรก​และ​น้ำมัน​คลัตช์​ควร​อยู่​ระหว่างเครื่องหมาย MIN และ MAX บน​ถังเก็บ

น้ำ​ล้างกระจก - การเติม

น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​ใช้​ใน​การ​ทำ​ความ​สะอาด​ไฟ​หน้า​และ​กระจกหน้า/หลัง จำเป็นต้อง​ใช้​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​ที่​มี​สาร​ป้องกัน​การ​แข็งตัว​เมื่อ​มี​อุณหภูมิ​ต่ำ​กว่า​จุด​เยือกแข็ง

น้ำมัน​พวงมาลัยเพาเวอร์ - ระดับ

ระดับ​น้ำมัน​พวงมาลัย​เพาเวอร์​ต้อง​อยู่​ระหว่างเครื่องหมาย MIN และ MAX บน​กระปุก​น้ำมัน น้ำมัน​นี้​จะ​ไม่​จำเป็นต้อง​ทำ​การเปลี่ยน

น้ำ​หล่อเย็น - ระดับ

น้ำ​หล่อ​เย็น​ทำ​หน้าที่​ใน​การ​หล่อ​เย็น​เครื่องยนต์​แบบ​สันดาป​ภายใน​ให้​อยู่​ในช่วง​อุณหภูมิ​ทำงานปกติ ความ​ร้อน​ที่​ส่งผ่าน​จาก​เครื่องยนต์​ไป​ยัง​น้ำ​หล่อ​เย็น​สามารถ​นำไปใช้​ใน​การ​ทำ​ความ​ร้อน​ห้อง​โดยสารได้ ระดับ​น้ำ​หล่อ​เย็น​จะต้อง​อยู่​ระหว่างเครื่องหมาย MIN และ MAX บน​ถังพัก

น้ำมันเครื่อง - ทั่วไป

จะต้อง​ใช้​น้ำมันเครื่อง​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​เพื่อให้​สามารถ​ใช้​ช่วงเวลา​การ​เข้า​รับ​บริการ​ที่​แนะนำได้

แบตเตอรี่สตาร์ต - ทั่วไป

แบตเตอรี่​สตาร์ต​ใช้​ใน​การ​จ่ายไฟ​ให้แก่​มอเตอร์​สตาร์ต​และ​อุปกรณ์​ไฟฟ้า​อื่นๆ ในรถ

ห้องเครื่องยนต์ - ภาพรวม

ภาพรวม​จะ​แสดง​ชิ้นส่วน​ต่างๆ ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การบริการ

ระบบไฟฟ้า

ระบบ​ไฟฟ้า​เป็น​แบบ​เสา​เดียว โดย​ใช้​แชส​ซี​และ​เรือน​หุ้ม​เครื่องยนต์​เป็น​ตัวนำไฟฟ้า

แบตเตอรี่ - Start/Stop

สำหรับ​รถยนต์​ที่​มีฟังก์ชัน Start/Stop นอกเหนือจาก​แบตเตอรี่​สตาร์ต​แล้ว จะ​ติดตั้ง​แบตเตอรี่ส​แตนด์​บาย​ไว้ด้วย

ห้องเครื่องยนต์ - การตรวจเช็ค

น้ำมันเครื่อง​และ​สาร​เหลว​บางอย่าง​ควร​ได้รับ​การ​ตรวจเช็ค​ตาม​รอบ​เวลา​อย่างสม่ำเสมอ