ศึกษาคู่มือของคุณ

XC60
2016 Early

หลอดไฟ

14 ผลลัพธ์

หลอดไฟ - ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูล​จำเพาะ​จะ​ใช้​สำหรับ​หลอดไฟต่างๆ เมื่อ​เปลี่ยนหลอดไฟ LED หรือ​ไฟ​ซีนอน โปรด​ปรึกษาศูนย์บริการ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ตำแหน่ง​ของ​หลอดไฟด้านหลัง

ภาพรวม​จะ​แสดง​ตำแหน่ง​ของ​หลอดไฟ​ที่ด้านหลัง

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​เลี้ยวด้านหน้า

ปลด​ตัว​ยึด​หลอดไฟ​สำหรับ​ไฟ​เลี้ยว​โดย​การ​หมุน​หลอดไฟ​ทวน​เข็มนาฬิกา

ไฟหน้า - การ​ปรับ​รูปแบบ​ไฟหน้า

ถ้า​รถยนต์​มี​ไฟ​หน้า​ซีนอน​แบบ​แอค​ทีฟ​ติดตั้ง​อยู่ และ​มี​ฟังก์ชัน​ไฟ​หน้า​แบบ​แอค​ทีฟ จะต้อง​รี​เซ็ต​รูปแบบ​ไฟ​หน้า​เมื่อ​เปลี่ยน​จาก​การจราจร​แบบ​ขับ​ทาง​ด้านขวา​ไป​เป็น​การจราจร​แบบ​ขับ​ทาง​ด้านซ้าย และกลับกัน

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟหน้า

การ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​หน้า​ทุก​ดวง​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ผ่าน​ทาง​ห้อง​เครื่องยนต์ โดย​ขั้น​แรก ให้​คลาย​ชุด​ไฟ​หน้า​และ​ถอด​ออก​ทั้งชุด

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟด้านหลัง

การ​เข้าถึง​ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​สามารถ​ทำ​ได้​จาก​ด้านหลัง​ของ​กันชน การ​เปลี่ยน​ไฟ​เบรก​และ​ไฟ​ถอย​หลัง​สามารถ​ทำ​ได้​จาก​ภายใน​บริเวณ​ที่​เก็บ​สัมภาระ​ท้ายรถ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟสูง

หลอดไฟ​ของ​ไฟ​สูง​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​ฝา​ครอบ​ขนาด​ใหญ่​ของ​ไฟหน้า

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​สูงเสริม

หลอดไฟ​ของ​ไฟ​สูง​เสริม​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​ฝา​ครอบ​ขนาด​ใหญ่​ของ​ไฟหน้า

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟต่ำ

หลอดไฟ​ของ​ไฟ​ต่ำ​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​ฝา​ครอบ​ขนาด​ใหญ่​ของ​ไฟหน้า

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​กระจก​เสริมสวย

หลอดไฟ​ของ​กระจก​เสริม​สวย​จะ​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​กระจก​ครอบไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​แสง​สว่าง​ภายใน​บริเวณ​ที่​เก็บสัมภาระ

ไฟ​แสง​สว่าง​ภายใน​บริเวณ​ที่​เก็บ​สัมภาระ​จะ​อยู่​ใน​ประตูท้าย

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ฝา​ครอบ​ไฟสูง/ไฟต่ำ

ท่าน​สามารถ​เข้าถึง​หลอดไฟสูง/ไฟ​ต่ำ​ได้​โดย​การ​ปลด​ฝา​ครอบ​ขนาด​ใหญ่​ของ​ไฟ​หน้าออก

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ทั่วไป

หลอดไฟ​ต่างๆ สามารถ​เปลี่ยนได้ เมื่อ​เปลี่ยนหลอดไฟ LED หรือ​ไฟ​ซีนอน โปรด​ปรึกษาศูนย์บริการ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​ส่อง​แผ่น​ป้ายทะเบียน

ไฟ​ส่อง​แผ่น​ป้าย​ทะเบียน​จะ​อยู่​ใต้​มือ​จับ​ประตูท้าย