หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟด้านหลัง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​เข้าถึง​ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​สามารถ​ทำ​ได้​จาก​ด้านหลัง​ของ​กันชน

การ​เปลี่ยน​ไฟ​เบรก​และ​ไฟ​ถอย​หลัง​สามารถ​ทำ​ได้​จาก​ภายใน​บริเวณ​ที่​เก็บ​สัมภาระ​ท้ายรถ

ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง

            

ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​เข้าถึง​ได้​จาก​ด้านหลัง​ของ​กันชน

ถอด​เบ้า​หลอดไฟ​โดย​หมุน​ทวน​เข็มนาฬิกา

ดึง​หลอดไฟ​ที่​ชำรุด​เสียหาย​ออก โดย​กด​ลง​แล้ว​หมุน​ทวน​เข็มนาฬิกา

ใส่​หลอดไฟ​หลอด​ใหม่ กด​ลง​แล้ว​หมุน​ตาม​เข็มนาฬิกา

ใส่​เบ้า​หลอดไฟ​แล้ว​หมุน​ตาม​เข็มนาฬิกา

ไฟ​เบรก​และ​ไฟ​ถอยหลัง

หลอดไฟ​ของ​ทั้ง​ไฟ​เบรก​และ​ไฟ​ถอย​หลัง​จะ​เปลี่ยน​จาก​ภายใน​ห้อง​เก็บสัมภาระ

เปิดแผง

ถอด​เบ้า​หลอดไฟ​โดย​หมุน​ทวน​เข็มนาฬิกา

ดึง​หลอดไฟ​ที่​ชำรุด​เสียหาย​ออก โดย​กด​ลง​แล้ว​หมุน​ทวน​เข็มนาฬิกา

ใส่​หลอดไฟ​หลอด​ใหม่ กด​ลง​แล้ว​หมุน​ตาม​เข็มนาฬิกา

ใส่​เบ้า​หลอดไฟ​แล้ว​หมุน​ตาม​เข็มนาฬิกา


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่