ศึกษาคู่มือของคุณ

XC60
2016 Early

ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน

3 ผลลัพธ์

ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSI)* - การทำงาน

ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSI – Road Sign Information) ช่วย​คนขับ​ใน​การ​จดจำ​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ซึ่ง​เกี่ยวข้อง​กับ​ความเร็ว​ที่​วิ่งผ่าน ฟังก์ชัน​จะ​ทำงานดังต่อไปนี้:

ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSI)* - ข้อจำกัด

ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSI – Road Sign Information) ช่วย​คนขับ​ใน​การ​จดจำ​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ซึ่ง​เกี่ยวข้อง​กับ​ความเร็ว​ที่​วิ่งผ่าน ฟังก์ชัน​นี้​มี​ข้อจำกัดดังต่อไปนี้

ข้อมูล​ป้าย​บนถนน (RSI)*

ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSI – Road Sign Information) ช่วย​คนขับ​ใน​การ​จดจำ​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ซึ่ง​เกี่ยวข้อง​กับ​ความเร็ว​ที่​วิ่งผ่าน