ศึกษาคู่มือของคุณ

XC60
2016 Early

Lane assistance

5 ผลลัพธ์

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ (LDW)*

จุดประสงค์​ของ​ระบบ​การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​ก็คือ (Lane Departure Warning) เพื่อ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ลด​ความ​เสี่ยง​ของ​การ​ขับ​ออก​จาก​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​โดย​ไม่​ตั้งใจ​ใน​บาง​สถานการณ์ เมื่อ​อยู่​บน​ทาง​ด่วน​หรือ​ถนน​สาย​หลัก​ที่​คล้ายคลึงกัน

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ (LDW) - ฟังก์ชัน​การทำงาน

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ค่า​บางอย่าง​สำหรับ​ฟังก์ชัน​การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ (Lane Departure Warning)

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ (LDW) - ข้อจำกัด

เซ็นเซอร์​แบบ​กล้อง​ของ​ฟังก์ชัน​การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ Lane Departure Warning) มี​ขีดจำกัด​การ​ทำงาน​ใน​ลักษณะ​เดียวกับ​สายตา​ของมนุษย์

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ (LDW) - การทำงาน

ระบบ​การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ Lane Departure Warning) จะ​ปรากฏ​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​โดย​ใช้​ภาพกราฟิก​สำหรับ​สถานการณ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น:

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ (LDW) - สัญลักษณ์​และข้อความ

ใน​สถานการณ์​ที่​ระบบ​ช่วย​ใน​การ​เปลี่ยน​ช่องทาง​ไม่​ทำงาน อาจ​ปรากฏ​สัญลักษณ์​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​พร้อม​กับ​มี​ข้อความ​อธิบาย ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​ให้​ไว้​ตาม​ความเหมาะสม