ศึกษาคู่มือของคุณ

XC60
2016 Early

Park Assist

9 ผลลัพธ์

กล้อง​ช่วยจอด - การ​ตั้งค่า

กล้อง​ช่วย​จอด​เป็น​ระบบ​เสริม​ที่​จะ​ทำงาน​เมื่อ​เข้า​เกียร์​ถอยหลัง

กล้อง​ช่วย​จอดรถ*

กล้อง​ช่วย​จอด​เป็น​ระบบ​เสริม​ที่​จะ​ทำงาน​เมื่อ​เข้า​เกียร์​ถอยหลัง

ระบบ​ช่วย​ขณะจอด* - ด้านหลัง

ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​เป็น​ตัว​ช่วย​ใน​การ​จอดรถ สัญญาณเสียง​พร้อม​ทั้ง​สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​ที่​คอนโซล​กลาง​จะ​ระบุ​ระยะ​ถึง​สิ่ง​กีด​ขวาง​ที่​ตรวจพบ

ระบบ​ช่วย​จอดรถ* - การ​ทำ​ความ​สะอาดเซ็นเซอร์

ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​เป็น​ตัว​ช่วย​ใน​การ​จอดรถ สัญญาณเสียง​พร้อม​ทั้ง​สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​ที่​คอนโซล​กลาง​จะ​ระบุ​ระยะ​ถึง​สิ่ง​กีด​ขวาง​ที่​ตรวจพบ ต้อง​ทำ​ความ​สะอาด​เซ็นเซอร์​เป็น​ประจำ​เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​เซ็นเซอร์​ทำงาน​ถูกต้อง ทำ​ความ​สะอาด​ด้วย​น้ำ​และ​แชมพู​ล้างรถ

กล้อง​ช่วยจอด - ข้อจำกัด

กล้อง​ช่วย​จอด​เป็น​ระบบ​เสริม​ที่​จะ​ทำงาน​เมื่อ​เข้า​เกียร์​ถอยหลัง

ระบบ​ช่วย​ขณะจอด* - ด้านหน้า

ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​เป็น​ตัว​ช่วย​ใน​การ​จอดรถ สัญญาณเสียง​พร้อม​ทั้ง​สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​ที่​คอนโซล​กลาง​จะ​ระบุ​ระยะ​ถึง​สิ่ง​กีด​ขวาง​ที่​ตรวจพบ

ระบบ​ช่วยจอด* - การ​แสดง​ความผิดปกติ

ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​เป็น​ตัว​ช่วย​ใน​การ​จอดรถ สัญญาณเสียง​พร้อม​ทั้ง​สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​ที่​คอนโซล​กลาง​จะ​ระบุ​ระยะ​ถึง​สิ่ง​กีด​ขวาง​ที่​ตรวจพบ

ระบบ​ช่วยจอด* - ฟังก์ชัน​การทำงาน

ระบบ​ช่วย​ขณะ​จอด​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​สตาร์ต​เครื่องยนต์ ไฟเปิด/ปิด​ของ​สวิตช์​จะ​ติด​สว่างขึ้น หาก​ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​ถูก​ปิด​โดย​ใช้​ปุ่ม หลอดไฟ​จะดับ

ระบบ​ช่วย​ขณะจอด*

ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​เป็น​ตัว​ช่วย​ใน​การ​จอดรถ สัญญาณเสียง​พร้อม​ทั้ง​สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​ที่​คอนโซล​กลาง​จะ​ระบุ​ระยะ​ถึง​สิ่ง​กีด​ขวาง​ที่​ตรวจพบ