ศึกษาคู่มือของคุณ

XC60
2016 Early

เบรก

6 ผลลัพธ์

เบรกเท้า - ระบบ​เบรก​แบบ​ป้องกันล้อล็อก

ระบบ​เบรก​แบบ​ป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System) จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​ล้อ​ถูกล็​อก​ใน​ระหว่าง​การเบรก

video

เบรกจอด

เบรก​จอด​รถ​จะ​ยึด​รถ​ให้​จอด​อยู่​กับ​ที่​เมื่อ​ไม่​มี​ผู้ใด​นั่ง​อยู่​บน​ที่​นั่ง​คนขับ โดย​การ​ล็อค​ล้อ​สอง​ล้อ​ด้วย​ระบบกลไก

น้ำมันเบรก - เกรด​และปริมาณ

สาร​ที่​ใช้​ใน​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​เบรกไฮ​ดรอ​ลิกเบ​รก​เรียกว่า​น้ำมัน​เบรก ซึ่ง​มี​หน้าที่​ใน​การ​ส่งผ่าน​ความ​ดัน​จาก​แป้น​เบรก​ผ่าน​แม่​ปั๊ม​เบรก​ไป​ยัง​กระบอก​สูบ​ทำงาน​ตัว​ใด​ตัว​หนึ่ง​หรือ​หลาย​ตัว และ​ส่งผล​ให้​มี​การ​เบรก​ใน​แบบกลไก

เบรกเท้า - ระบบ​ช่วย​เบรกฉุกเฉิน

ระบบ​ช่วย​เบรกฉุกเฉิน EBA (Emergency Brake Assist) จะ​ช่วย​เพิ่ม​แรง​เบรก​ซึ่ง​ทำ​ให้​ระยะ​การ​เบรก​สั้นลง

เบรกเท้า

เบรก​เท้า​ใช้​ใน​การ​ลด​ความเร็ว​ของ​รถยนต์​ในขณะ​ขับขี่

เบรกเท้า - ไฟ​เบรก​ฉุกเฉิน​และ​ไฟ​กะพริบ​ฉุกเฉินอัตโนมัติ

ไฟ​เบรก​ฉุกเฉิน​ถูก​กระตุ้น​เพื่อ​เตือน​รถ​คัน​หลัง​ใน​การ​เบรก​อย่างกะทันหัน การ​ทำงาน​นี้​หมายความ​ว่า ไฟ​เบรก​จะ​กะพริบ​แทน​การ​ติด​สว่าง​อย่าง​ต่อเนื่อง​อย่างเช่น​ที่​เป็น​ใน​การ​เบรกตามปกติ