ศึกษาคู่มือของคุณ

XC60
2016 Early

การ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

5 ผลลัพธ์

ถัง​น้ำมันเชื้อเพลิง - ปริมาตร

ปริมาตร​ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​รับรอง​สำหรับ​เครื่องยนต์​แต่​ละ​ชนิด​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง - การ​เปิด​แบบ​แมนนวล

ฝา​ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​สามารถ​เปิด​ด้วย​ตัวเอง​ได้ เมื่อ​ไม่​สามารถ​เปิด​ด้วย​การ​เปิด​ไฟฟ้า​จาก​ห้องโดยสาร

ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง - การเปิด/การปิด

การเปิด/การ​ปิด​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​สามารถ​ทำ​ได้ดังต่อไปนี้:

การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​และ​การ​ปล่อยแก๊ส CO2

ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​และ​การปล่อย CO2 ที่​เพิ่มขึ้น​เป็น​ผล​มา​จาก​สาเหตุ​หลาย​สาเหตุด้วยกัน

การ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

สิ่ง​ที่​ต้อง​ระลึก​ถึง​อยู่​เสมอ​เมื่อ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง