การ​สตาร์ต​และ​การ​ขับขี่

การ​สตาร์ต​จากระยะไกล (ERS)*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​สตาร์ต​จากระยะไกล (ERS – Engine Remote Start) หมายความ​ว่า ท่าน​สามารถ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​จาก​ระยะไกล เพื่อ​ทำ​ความร้อน/ทำ​ความ​เย็น​ห้อง​โดยสาร​ก่อนที่​จะ​ออก​เดินทาง​ได้ การสั่งงาน ERS สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​กุญแจ และ/หรือ ผ่านทาง Volvo On Call* ดูที่ แอพ​ฯ สำหรับ​อุปกรณ์​แบบพกพา Volvo On Call

การ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​จะ​เริ่มต้น​ทำงาน​โดย​ใช้​ค่า​ตั้ง​เดิม​ที่​ถูก​ใช้​งาน​ก่อนที่​จะ​จอด​รถ​ครั้งล่าสุด

เครื่องยนต์​แบบ​สตาร์ตด้วย ERS จะ​ได้รับ​การ​สั่งงาน​เป็น​เวลาสูงสุด 15 นาที จากนั้น​จะ​ดับลง หลังจาก การสั่งงาน ERS ครั้ง ต้อง​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ตาม​วิธี​ปกติ​ก่อนที่​จะ​ใช้งาน ERS อีกครั้ง

ERS จะ​มี​อยู่​ใน​รถ​ที่​มี​ชุด​เกียร์​อัตโนมัติ และ​รถ​ที่​ติดตั้ง​สวิตช์​ฝา​กระโปรงหน้ามี​อยู่ใน XC60, รถ​ที่​มี​ระบบ​สัญญาณเตือน​, รถ​ที่​ใช้เครื่องยนต์ 4 สูบ​ส่วน​ใหญ่ หรือ​ถ้า​ได้เลือก ERS ไว้​สำหรับ​การ​ผลิตใหม่ ไว้เท่านั้น

บันทึก

อายุ​ใช้​งาน​ของ​แบตเตอรี่​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​จะ​ได้รับ​ผลกระทบ​จากฟังก์ชัน ERS ใน​กรณี​ที่​ใช้ฟังก์ชัน ERS บ่อยครั้ง ควร​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​ปี​ละ​ครั้ง ดูที่ กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - การ​เปลี่ยนแบตเตอรี่

บันทึก

ปฏิบัติ​ตามข้อกำหนด/กฎหมาย​ในท้องถิ่น/ประเทศ​เกี่ยวกับ​การ​เดิน​เบาเครื่องยนต์ นอกจากนี้​ยัง​ต้อง​คำนึงถึงกฎ/ข้อบังคับ​ส่วนท้องถิ่น/ระดับ​สากล​เกี่ยวกับ​ระดับ​ความ​ดัง​เสียง​ในขณะ​ที่​เครื่องยนต์​ทำงาน​ด้วยเช่นกัน

คำเตือน

ใน​การ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​แบบ​รีโมต ต้อง​เป็นไป​ตาม​เงื่อนไขต่อไปนี้:

  • ต้อง​ตรวจสอบรถยนต์
  • ต้อง​ไม่​มี​ผู้คน​หรือ​สัตว์​เลี้ยง​อยู่​ภายใน​หรือ​รอบๆ รถ
  • ห้าม​จอด​รถยนต์​ใน​บริเวณ​อับ ไม่​มี​อากาศ​ถ่ายเท เนื่องจาก​ไอ​เสีย​ที่​ปล่อย​ออกมา​อาจ​เป็น​อันตราย​ต่อ​ผู้คน​และ​สัตว์​ต่างๆ ได้

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่