ศึกษาคู่มือของคุณ

XC60
2016 Early

คำนำ

12 ผลลัพธ์

อุปกรณ์เสริม​และ​อุปกรณ์เพิ่มเติม

การ​เชื่อมต่อ​และ​การ​ติดตั้ง​อุปกรณ์เสริม​อย่าง​ไม่​ถูกต้อง​อาจ​ส่งผล​เสีย​ต่อ​ระบบ​อิเล็กทรอนิกส์​ของ​รถได้

การ​อ่าน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

วิธี​ที่​ดี​ใน​การ​ทำ​ความรู้​จัก​กับ​รถ​คัน​ใหม่​ของ​ท่าน​คือ​การ​อ่าน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ โดย​ถ้า​สามารถ​อ่าน​ก่อนที่​ท่าน​จะ​เริ่ม​ขับ​ครั้ง​แรก​ได้​จะ​เป็น​การ​ดีที่สุด

หลัก​ปรัชญา​ด้านสิ่งแวดล้อม

รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​เป็นไป​ตาม​มาตรฐาน​ด้าน​สิ่งแวดล้อม​ระหว่าง​ประเทศ​ที่​เข้มงวด และ​ผลิต​ขึ้น​จาก​โรงงาน​ซึ่ง​ได้​ชื่อ​ว่า​มี​ความ​สะอาด​ที่สุด และ​มี​การ​ใช้​ทรัพยากร​อย่าง​มี​ประสิทธิภาพ​มาก​ที่สุด​แห่ง​หนึ่ง​ในโลก Volvo Car Corporation ได้​พัฒนา​ผลิตภัณฑ์​และ​โซลูชั่น​ที่​ปลอดภัย​และ​มี​ประสิทธิภาพ​สูงขึ้น​อย่าง​ต่อเนื่อง เพื่อ​ลด​ผลเสีย​ต่อสิ่งแวดล้อม

การ​เปลี่ยน​เจ้าของ​รถ​สำหรับ​รถ​ที่มี Volvo On Call

ใน​กรณี​ที่​มี​การ​เปลี่ยน​เจ้าของ​รถ สิ่ง​ที่​สำคัญ​ก็​คือ​การ​เปลี่ยน​เจ้าของบริการ Volvo On Call (VOC)

ชั้น​เคลือบ​กัน​น้ำ​และ​สิ่งสกปรก

กระจก​ประตู​จะ​มี​การ​เคลือบ​ด้วย​ชั้น​เคลือบ​ผิว​ซึ่ง​ทำ​ให้​มองเห็น​ได้​ดี​ขึ้น​แม้​ใน​สภาพ​อากาศ​ที่เลวร้าย

video

Volvo ID

Volvo ID เป็น ID ส่วนตัว​ของ​ท่าน​ซึ่ง​ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​เข้า​ใช้​งานบริการ* ต่างๆ ได้

คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​และสิ่งแวดล้อม

เยื่อ​กระดาษ​ที่​ใช้​ใน​การ​ผลิต​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับ​พิมพ์​มา​จาก​ป่า​ไม้​ที่​ได้รับ​การ​รับรองจาก Forest Stewardship Council® หรือ​แหล่ง​ทรัพยากร​ควบคุม​แหล่งอื่น

การ​เปลี่ยน​เจ้าของรถ

เมื่อ​มี​การ​เปลี่ยน​เจ้าของ​รถ จำเป็นต้อง​รี​เซ็ต​การ​ตั้ง​ค่า​ระบบ​และ​ข้อมูล​ผู้ใช้​ทั้งหมด​กลับไป​ยัง​การ​ตั้ง​ค่า​จากโรงงาน

video

คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​แบบ​ดิจิตอล​ภายในรถยนต์

ท่าน​สามารถ​อ่าน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​บน​หน้าจอ​ภายในรถยนต์* ได้ ท่าน​สามารถ​ค้นหา​เนื้อหา​ต่างๆ ได้ และ​สามารถ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ได้​อย่างง่ายดาย

การ​สนับสนุน​และ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​รถ​บนอินเทอร์เน็ต

ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​รถ​ของ​ท่าน​จะ​มี​อยู่​บน​เว็บไซต์ของ Volvo Cars และ​ใน​หน้า​การสนับสนุน จาก​เว็บไซต์ ท่าน​ยัง​สามารถ​ไปยัง My Volvo ซึ่ง​เป็น​เว็บ​เพจ​ส่วนตัว​ของ​ท่าน​และ​รถ​ของ​ท่าน​ได้​อีกด้วย

การ​บันทึกข้อมูล

ข้อมูล​บางอย่าง​เกี่ยวกับ​การ​ทำงาน​และ​ฟังก์ชัน​ของ​รถ รวมถึง​เหตุการณ์​ต่างๆ ที่​เกิดขึ้น จะ​ถูก​บันทึก​ไว้​ในรถ

กระจก​หลายชั้น