ศึกษาคู่มือของคุณ

XC60
2016 Early

ความปลอดภัย

4 ผลลัพธ์

ระบบ​ป้องกัน​การ​พลิกคว่ำ (ROPS)

Roll-Over Protection System (ROPS) ระบบ​ป้องกัน​การ​พลิกคว่ำ (ROPS) ของ​วอล​โว่​ได้​ถูก​พัฒนาขึ้น​เพื่อ​ช่วย​ลด​ความ​เสี่ยง​ที่​รถ​อาจ​เกิด​พลิก​คว่ำ และ​เพื่อให้​การ​ป้องกัน​ที่​ดี​ที่สุด​ใน​กรณี​ที่​เกิดอุบัติเหตุ

ถุง​ลม​นิรภัย​แบบแถบ (IC)

ถุง​ลม​นิรภัย​แบบ​แถบ​จะ​ช่วย​ป้องกัน​ไม่ให้​ศีรษะ​ของ​คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​กระแทก​กับ​ส่วนประกอบ​ภายใน​รถ​เมื่อ​เกิด​การชน

เมื่อ​ใช้​งานระบบ

ใน​กรณี​ที่​เกิด​การ​ชน ระบบ​ความ​ปลอดภัย​ส่วน​บุคคล​ระบบ​ต่างๆ ของ​วอล​โว่​จะ​ทำงาน​ร่วมกัน​เพื่อ​ลด​การ​บาดเจ็บ​ให้​น้อยที่สุด