ศึกษาคู่มือของคุณ

XC60
2016 Early

Safety mode

3 ผลลัพธ์

โหมดปลอดภัย - การ​พยายาม​สตาร์ตรถ

ถ้า​รถยนต์​ถูก​ตั้ง​ให้​อยู่ใน โหมดปลอดภัย ท่าน​จะ​สามารถ​ลอง​สตาร์ต​รถ​ได้​ถ้า​ทุก​อย่าง​ดู​เหมือน​เป็น​ปกติ​และ​ได้​ตรวจเช็ค​การ​รั่ว​ของ​น้ำมัน​เชื้อเพลิงแล้ว

ข้อมูล​ทั่วไป​เกี่ยวกับ​โหมดปลอดภัย

โหมด​นิรภัย​เป็น​สภาวะ​ป้องกัน​ซึ่ง​จะ​มี​การ​ใช้​งาน​เมื่อ​การ​ชน​อาจ​ได้​ทำ​ความ​เสียหาย​แก่​การ​ทำงาน​สำคัญ​ใดๆ ของ​รถ เช่น ท่อ​ส่ง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ต่างๆ เซ็นเซอร์​ต่างๆ สำหรับ​ระบบ​นิรภัย​หนึ่ง​หรือ​ระบบเบรก