ศึกษาคู่มือของคุณ

XC60
2016 Early

WHIPS

3 ผลลัพธ์

ข้อมูล​ทั่วไปเกี่ยวกับ WHIPS (การ​ป้องกัน​บริเวณลำคอ)

WHIPS (ระบบ​ป้องกัน​บริเวณลำคอ) เป็น​ระบบ​ที่​ป้องกัน​การ​บาดเจ็บ​บริเวณลำคอ ระบบ​นี้​ประกอบด้วย​พนัก​พิง​แบบ​ดูด​ซับ​พลังงาน​และ​พนัก​พิง​ศีรษะ​ที่​ออกแบบ​มา​เป็น​พิเศษ​สำหรับ​ที่​นั่งด้านหน้า

WHIPS - ตำแหน่ง​การนั่ง

เพื่อให้​ได้รับ​การ​ป้องกัน​สูงสุดจากระบบ WHIPS คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​จะต้อง​นั่ง​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​การ​นั่ง​ที่​ถูกต้อง และ​ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ไม่​มี​สิ่ง​ใด​กีด​ขวาง​การ​ทำงาน​ของระบบ