ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน* - การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ปะ​รอย​รั่ว​โดย​ใช้​ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน Temporary Mobility Kit (TMK)

ชุด​อุด​ผนึก​ยาง​รั่ว​แบบฉุกเฉิน

สำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​การ​ทำงาน​ของ​ส่วน​ต่างๆ โปรดดู

สำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​การ​ทำงาน​ของ​ส่วน​ต่างๆ โปรดดู ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน - ภาพรวม

ถ้า​ต้อง​ซี​ลยาง​ใน​บริเวณ​ที่​มี​การจราจร ให้​วาง​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​บน​ถนน และ​เปิด​สัญญาณ​ไฟ​เตือนฉุกเฉิน

ถ้า​รอย​รั่ว​เกิดขึ้น​จาก​ตะปู​หรือ​สิ่ง​ที่​คล้ายคลึง​กัน ให้​ปล่อย​ให้​สิ่ง​นั้น​ติด​อยู่​กับ​ยาง​เหมือนเช่นเดิม สิ่ง​นี้​จะ​ช่วย​ใน​การ​อุด​รูรั่ว

ลอก​ป้าย​สำหรับ​ความเร็ว​สูงสุด​ที่อนุญาต (ซึ่ง​อยู่​บน​ด้าน​หนึ่ง​ของ​เครื่อง​อัดอากาศ) และ​นำไป​ติด​ไว้​ที่พวงมาลัย

คำเตือน

หลังจาก​ใช้​ชุด​อุด​ผนึก​ยาง​รั่ว​แบบ​ฉุกเฉิน ท่าน​ไม่​ควร​ขับ​รถ​เร็วเกิน 80 กม./ชม. วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​เพื่อ​ตรวจสอบ​ยาง​ที่ปะ (ระยะ​ทางการ​ขับ​ขี่สูงสุด 200 กม.) พนักงาน​ที่​นั้น​สามารถ​ตัดสิน​ได้​ว่า​ควร​จะ​ซ่อม​ยาง​หรือไม่ หรือ​ว่า​จะต้อง​เปลี่ยนยาง

คำเตือน

สาร​ซีล​อาจ​ทำ​ให้​ผิวหนัง​เกิด​การ​ระคาย​เคืองได้ ใน​กรณี​ที่​โดน​ผิวหนัง ให้​ล้าง​ด้วย​น้ำ​สบู่​หรือน้ำเปล่า

ตรวจสอบ​ว่า สวิตช์​อยู่​ในตำแหน่ง 0 และ​นำ​สายไฟ​และ​ท่อ​อ่อน​อากาศออกมา

บันทึก

ห้าม​ฉีก​ซี​ลขวด​ก่อน​ใช้งาน ซี​ลขวด​จะ​ฉีก​ขาด​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​หมุน​ขวดเข้า

คลาย​เกลียว​ฝา​ปิด​สี​ส้ม แล้ว​คลาย​เกลียว​ฝา​ปิดขวด

หมุน​ขวด​เข้า​ใน​ตำแหน่ง​ที่ยึด

คำเตือน

ห้าม​คลาย​สก​รู​ที่​ขวด เนื่องจาก​มี​ตัว​ยึด​แบบ​กลับ​ทาง​ติดตั้ง​อยู่​เพื่อ​ป้องกัน​การรั่วไหล

ต่อ​ท่อ​อ่อน​จาก​เครื่อง​อัด​อากาศ​เข้า​กับ​วาล์ว​เติมลม

เสียบ​สายไฟ​เข้า​กับ​ช่องจ่ายไฟ 12 โวลต์ แล้ว​สตาร์ตรถ

บันทึก

ถ้า​มี​การ​ต่อ​ชุด​สูบ​ลม​เข้ากับช่อง​เสียบไฟ 12 โวลต์ ตัว​ใด​ตัว​หนึ่ง​จาก​สอง​ตัว​ใน​คอนโซล​บริเวณ​เพลา​กลาง ห้าม​ต่อ​อุปกรณ์​ไฟฟ้า​อื่นๆ เข้า​กับ​ช่อง​เสียบ​ที่เหลือ

คำเตือน

ห้าม​ทิ้ง​เด็ก​ให้​อยู่​ใน​รถ​ตาม​ลำพัง​ในขณะ​เครื่องยนต์​กำลังทำงาน

ดัน​สวิตช์​ไป​ที่ตำแหน่ง I

คำเตือน

ในขณะ​ที่​เครื่อง​อัด​อากาศ​กำลัง​ทำงาน อย่า​ยืน​อยู่​ใกล้​ยางรถ หาก​มี​รอย​ร้าว​หรือ​ยาง​มี​ระดับ​ไม่​เท่ากัน จะต้อง​ปิด​เครื่อง​อัด​อากาศในทันที ไม่​ควร​จะ​ขับ​รถ​ต่อไปอีก ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ยาง​ล้อ​ที่​ได้รับ​การรับรอง

บันทึก

เมื่อ​ชุด​สูบ​ลม​เริ่ม​ทำงาน ความ​ดัน​จะ​เพิ่มเป็น 6 บาร์ จากนั้น​จะ​ลดลง​หลังจาก​เวลา​ผ่าน​ไปประมาณ 30 วินาที

เติม​ลม​ยางนาน 7 นาที

สำคัญ

เสี่ยง​ต่อ​ความ​ร้อน​สูงเกิน ชุด​สูบลม (Compressor) ต้อง​ไม่​ทำงาน​นาน​เกินกว่า 10 นาที

ปิด​เครื่อง​อัด​อากาศ​เพื่อ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​บน​เกจ​วัด​ความดัน ความ​ดัน​ต่ำสุดคือ 1.8 บาร์ และ​ความ​ดัน​สูงสุดคือ 3.5 บาร์ (ปล่อย​ลม​ออก​โดย​ใช้​วาล์ว​ลด​ความ​ดัน​หาก​ความ​ดัน​ลม​ยาง​สูงเกินไป)

คำเตือน

หาก​ความ​ดัน​ต่ำกว่า 1.8 บาร์ แสดง​ว่า รู​ใน​ยาง​มี​ขนาด​ใหญ่เกินไป ไม่​ควร​จะ​ขับ​รถ​ต่อไปอีก ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ยาง​ล้อ​ที่​ได้รับ​การรับรอง

ปิด​คอมเพรสเซอร์ แล้ว​ปลด​สายไฟ​จาก​ช่องจ่ายไฟ 12 โวลต์

ปลด​ท่อ​อ่อน​จาก​วาล์ว​ยาง​แล้ว​ปิด​ฝา​ครอบวาล์ว

ให้​ขับ​รถ​เป็น​ระยะทางประมาณ 3 กม. โดย​ให้​มี​ความเร็วสูงสุด 80 กม./ชม. เพื่อให้​สาร​ซี​ลทำการ​ซีลยาง

บันทึก

ใน​ระหว่าง​การ​หมุน​สอง​ถึง​สาม​รอบ​แรก ยาง​จะ​ดัน​สาร​ซี​ลออก​มา​จาก​รูรั่ว

คำเตือน

ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ไม่​มี​ผู้ใด​ยืน​อยู่​ใน​บริเวณ​ใกล้​กับ​รถ ซึ่ง​น้ำยา​ซีล​อาจ​กระเด็น​ไป​โดน​ได้​เมื่อ​ขับ​ออกตัว ระยะห่าง​อย่าง​น้อย​คือ​สองเมตร


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่