การ​เปลี่ยนล้อ

การ​เปลี่ยนล้อ - การติดตั้ง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สิ่ง​ที่​สำคัญ​ก็​คือ จะต้อง​ดำเนินการ​ขั้นตอน​ต่างๆ ใน​การ​ติดตั้ง​ล้อ​อะไหล่​อย่างถูกต้อง

การใส่

คำเตือน

ห้าม​คลาน​เข้า​ไป​ใต้​ท้อง​รถ​ที่​ถูก​ยกขึ้น​ไว้​ด้วย​แม่แรง

ผู้โดยสาร​ต้อง​ออก​จาก​รถ​ก่อนที่​จะ​ใช้​แม่​แรง​ยก​รถขึ้น ถ้า​จำเป็นต้อง​เปลี่ยน​ล้อ​ใน​สภาพแวดล้อม​ที่​มี​การจราจร ผู้โดยสาร​จะต้อง​ยืน​อยู่​ใน​ที่ปลอดภัย

ทำ​ความ​สะอาด​พื้นผิว​หน้าสัมผัส​ระหว่าง​ล้อ​กับ​ดุมล้อ

ใส่ล้อ ขัน​สลัก​เกลียว​ล้อทั้งหมด

ลด​ระดับ​รถ​ลง​จน​ไม่​สามารถ​หมุน​ล้อได้

ขัน​สลัก​เกลียว​ล้อ​ตาม​แนวกากบาท ที่​สำคัญ​คือ​ต้อง​ขัน​สลัก​เกลียว​ล้อ​ให้​แน่น​อย่างถูกต้อง ขัน​ให้​ได้แรงบิด 140 นิว​ตันเมตร ตรวจสอบ​แรงบิด​โดย​ใช้​ประแจปอนด์

ใส่​จุก​ปิด​พลาสติก​กลับไป​บนน็อตล้อ

บันทึก

  • หลังจาก​เติม​ลม​ยาง​แล้ว ให้​ติดตั้ง​จุก​ปิด​กัน​ฝุ่น​กลับ​เข้า​ไป​ทุก​ครั้ง เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​จุก​เติม​ลม​ชำรุด​เสียหาย​เนื่องจาก​ก้อนหิน​, สิ่ง​สกปรก และอื่นๆ
  • ใช้​เฉพาะ​จุก​ปิด​กัน​ฝุ่น​พลาสติกเท่านั้น จุก​ปิด​กัน​ฝุ่น​แบบ​โลหะ​อาจ​เกิด​สนิม​และ​ทำ​ให้​หมุน​คลาย​ออก​ได้ยาก

เมื่อ​เปลี่ยนเป็น​ยาง​ขนาดอื่น

สำหรับ​รถ​ที่มี ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉินมาตรฐาน​ใน​บางตลาด: ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็น​ทางการ​เพื่อ​อัพเดต​ซอฟต์แวร์​ทุก​ครั้ง​ที่​เปลี่ยน​ขนาดยาง ท่าน​อาจ​จำเป็นต้อง​ดาวน์​โหลด​ซอฟต์แวร์​ทั้ง​เมื่อ​เปลี่ยน​ยาง​เป็น​ขนาด​เล็ก​ลง​หรือ​ใหญ่​ขึ้น และ​เมื่อ​เปลี่ยน​ระหว่าง​ล้อ​ฤดู​ร้อน​กับ​ล้อ​ฤดูหนาว


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่