ศึกษาคู่มือของคุณ

XC60
2016 Early

19 ผลลัพธ์

ยาง - พิกัดความเร็ว

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ยาง​แต่​ละ​เส้น​จะ​สามารถ​รองรับ​ความเร็ว​สูงสุด​ได้​ระดับ​หนึ่ง โดย​ขึ้นอยู่​กับ​พิกัด​ความเร็ว​ของ​ยางนั้นๆ (Speed Symbol)

ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง (TPMS)* - การ​แก้ไข​ความ​ดัน​ลม​ยางต่ำ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) จะ​เตือน​คนขับ​เมื่อ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​เส้น​ต่ำ​เกินไป พร้อม​ทั้ง​ระบุ​ว่า​เป็น​ยาง​เส้นใด

ยาง - ความ​ดันลม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ความ​ดัน​ลม​ยาง​ซึ่ง​วัด​ใน​หน่วย​บาร์​อาจ​แตกต่าง​กันออกไป

การ​รับรองชนิด - ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง (TPMS)

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​รับรอง​ชนิด​ของ​เซ็นเซอร์​ใน​การ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง - TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)* สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง (TPMS)* - ยาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​เมื่อ​มี​รอยรั่ว*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ถ้าเลือก SST (Self Supporting run flat Tires)* รถยนต์​จะมี TPMS ติดตั้ง​ไว้ด้วย

ยาง​สำหรับ​ฤดูหนาว

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ยาง​สำหรับ​ฤดู​หนาว​คือ​ยาง​ที่​ได้รับ​การ​พัฒนาขึ้น​ให้​เหมาะ​กับ​สภาพ​ถนน​ใน​ฤดูหนาว

ยาง - ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​ได้รับ​การรับรอง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​รับรอง​สำหรับ​เครื่องยนต์​แต่​ละ​ชนิด​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

ยาง - ดัชนี​น้ำหนักบรรทุก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ดัชนี​น้ำหนัก​บรรทุก​จะ​ระบุ​ความสามารถ​ใน​การ​รับ​น้ำหนัก​ของยาง

ยางรถ - การ​ดูแลรักษา

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หน้าที่​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ยาง​ก็​คือ การ​ยึด​เกาะ​กับ​ผิวถนน​, การ​ลด​การ​สั่นสะเทือน และ​การ​ป้องกัน​การ​สึก​หรอ​ของล้อ

การ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​จะ​เตือน​คนขับ​เมื่อ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​เส้น​ต่ำเกินไป สำหรับ​บาง​ตลาด การ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​เป็น​อุปกรณ์​มาตรฐาน​ตาม​ข้อกำหนด​ตามกฎหมาย

ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง (TPMS)* - ข้อแนะนำ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง (TPMS) (Tyre Pressure Monitoring System)* จะ​เตือน​คนขับ​เมื่อ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​เส้น​ต่ำเกินไป

ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง (TPMS)* - สถานะ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง (TPMS) (Tyre Pressure Monitoring System)* จะ​เตือน​คนขับ​เมื่อ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​เส้น​ต่ำเกินไป

ยาง - ทิศ​ทางการหมุน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ยาง​ล้อ​ที่​มี​ดอก​ยาง​ที่​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​เพื่อให้​หมุน​เพียง​ทิศทาง​เดียว​จะ​มี​การ​ทำ​เครื่องหมาย​ทิศทางการ​หมุน​ไว้​ด้วยลูกศร

ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง (TM)*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ TM (Tyre Monitor) จะ​ตรวจจับ​ความเร็ว​ใน​การ​หมุน​ของ​ยาง​เพื่อ​ระบุ​ว่า​ยาง​มี​ความ​ดัน​ที่​ถูกต้องหรือไม่ ถ้า​ความ​ดัน​ต่ำ​เกินไป เส้น​ผ่าน​ศูนย์กลาง​ของ​ยาง​จะ​เปลี่ยนไป และ​ส่งผล​ให้​ความเร็ว​ใน​การ​หมุน​ของ​ยาง​เปลี่ยนไปด้วย การ​เปรียบเทียบ​ระหว่าง​ยาง​แต่​ละ​เส้น ทำ​ให้​ระบบ​สามารถ​ระบุ​ได้​ว่า​ยาง​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​เส้น​มี​ความ​ดัน​ต่ำ​เกินไปหรือไม่

ยาง - ขนาด

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ยาง​ของ​รถยนต์​จะ​มี​ขนาด​ที่​จำเพาะ​เจาะจง โปรด​ดู​ตัวอย่าง​ใน​ตาราง​ด้านล่างนี้

ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง (TPMS)* - ทั่วไป

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง (TPMS) (Tyre Pressure Monitoring System)* จะ​เตือน​คนขับ​เมื่อ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​เส้น​ต่ำเกินไป

ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง (TPMS)* - ปรับ (การ​ปรับเทียบใหม่)

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง (TPMS) (Tyre Pressure Monitoring System)* จะ​เตือน​คนขับ​เมื่อ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​เส้น​ต่ำเกินไป

ยาง - ตัว​แสดง​การ​สึก​ของ​ดอกยาง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ตัว​แสดง​การ​สึก​ของ​ดอก​ยาง​จะ​แสดง​ความ​ลึก​ของ​ดอกยาง

ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง (TPMS)* - สั่งงาน/ยกเลิก​การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง (TPMS) (Tyre Pressure Monitoring System)* จะ​เตือน​คนขับ​เมื่อ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​เส้น​ต่ำเกินไป